Na os. Stare Żegrze Veolia Energia Poznań S.A. w kwietniu prowadziła prace budowlano-montażowe związane z podłączeniem budynków nr 85-87, 89 A-D, 96 A-D, 98-101, 111 A-B, 114 A-C, 115 A-C, 116-118, 119-120, 122-125, 126, 127-128, 130, 131-132, 133-135, 136-141, 151 do miejskiej sieci ciepłowniczej, które nastąpi w terminie 01.07. – 15.08.2017 r. Powyższa decyzja uzyskała pozytywną opinię Rady Osiedla Stare Żegrze-Polan na posiedzeniu odbytym 23.02.2015 r.

Uzasadnieniem zmiany dostawcy ciepła jest brak konieczności ponoszenia w przyszłości znacznych nakładów finansowych na remonty kotłowni gazowych, których właścicielem jest Spółdzielnia. Kotły gazowe pracują nieprzerwanie od 1995 roku i łączne koszty utrzymania ich w sprawności technicznej, obejmujące konserwacje, przeglądy i prace remontowe, które pokrywają mieszkańcy mają tendencję rosnącą.

Po wykonaniu inwestycji Veolia Energia Poznań S.A. będzie właścicielem sieci cieplnej na os. Stare Żegrze. Ponadto to właśnie Veolia pokryje koszty prac budowlano-montażowych związanych z jej powstaniem.