W 2020 r. Veolia Energia Polska S. A. wśród swoich pracowników ogłosiła Konkurs Efektywności Energetycznej Budynków. Jago głównym celem było opracowanie nowych, innowacyjnych metod zwiększenia efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych budowanych w technologii wielkiej płyty w latach 70. – 90. Ukierunkowanie konkursu na tego typu budownictwo nie powinno dziwić. Wynika to przede wszystkim z wielkości zasobów oraz energochłonnych standardów technicznych obowiązujących w poprzedniej epoce.

W ramach współpracy ze SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu przeanalizowano kilkadziesiąt budynków 18-kondygnacyjnych. W trakcie prac dokonano odpowiednich pomiarów, wizji lokalnych budynków oraz analizy dokumentacji technicznych. Ostatecznie wybrano  3: os. Piastowskie 40, os. Czecha 79 i os. Tysiąclecia 70, w których pilotażowo realizowane są obecnie założenia projektowe grup konkursowych. Oparte są ona na 3 wariantach (dla każdego budynku 1 wariant) różniących się między sobą zakresem technicznym wdrażanych działań.

Organizatorzy wyszli z założenia, że najtańsza energia to ta, której nie zużywamy. W związku z czym wdrażane technologie mają za zadanie przede wszystkim ograniczenie strat ciepła, a dopiero w kolejnym etapie jej ewentualne odzyskiwanie. Ich celem jest osiągnięcie efektu energetycznego – zmniejszenie zużycia energii (a przez to ograniczenie wydatków) oraz ekologicznego wyrażanego przez redukcję emisji CO2.

Systemy wspomagające oszczędzanie energii dotyczą następujących kwestii:

  • instalacji centralnego ogrzewania;
  • instalacji ciepłej wody użytkowej oraz
  • wentylacji.

Ponadto w ramach Konkursu Efektywności Energetycznej Budynków realizowana będzie kampania pn. Wyłącz-Zakręć-Oszczędzaj, dzięki której na specjalnych ekranach zamontowanych w budynkach na os. Czecha 79, os. Tysiąclecia 70 oraz siedzibie Zarządu – os. Piastowskim 16 mieszkańcy będą mieli okazję zapoznać się z tzw. ekoporadami, które pozwolą im w łatwy sposób pozytywnie wpływać na środowisko oraz własne wydatki. Celem programu informacyjno – edukacyjnego opracowanego przez Fundację Veolia Polska jest zainspirowanie mieszkańców do oszczędzania energii i zasobów naturalnych poprzez wskazanie praktycznych pomysłów przydatnych w życiu codziennym. Składa się on z kilku bloków tematycznych: znajdziemy tam podpowiedzi, jak żyć ekologicznie, z zachowaniem szacunku dla natury (tzw. zasada zero waste). Porady poświęcone będą oszczędzaniu wody, prądu, segregowaniu odpadów oraz dbałości o środowisko. Można je znaleźć na: ekoporady.com.pl.

Zgodnie z zawartymi umowami, koszty inwestycyjne związane z wdrażaniem wspomnianych technologii ponosi Veolia Energia Polska S.A.