Przypominamy, że na podstronach każdego spółdzielczego osiedla publikowane są miesięczne podsumowania działań Kierownictw i Rad Osiedli. Znajdują się tam informacje dot. realizowanych na osiedlach przetargów, remontów i inicjatyw, podjętych przez Kierownictwa i Rady Osiedli, współprac z instytucjami oraz firmami zewnętrznymi, problemów i potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.

Aby zapoznać się z przygotowanymi informacjami wystarczy wejść na stronę główną Spółdzielni i wybrać z lewej kolumny interesujące nas osiedle.

Zapraszamy serdecznie do lektury lipcowych podsumowań.