Na wniosek mieszkańców os. Rusa, na www.osiedlemlodych.pl na podstronach każdego spółdzielczego osiedla publikowane będą miesięczne podsumowania działań Kierownictw i Rad Osiedli. Znajdą się tam informacje dot. realizowanych na osiedlach przetargów, remontów i inicjatyw, podjętych przez Kierownictwa i Rady Osiedli współprac z instytucjami oraz firmami zewnętrznymi, problemów i potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.

Aby zapoznać się z przygotowanymi informacjami wystarczy wejść na stronę główną Spółdzielni i wybrać z lewej kolumny interesujące nas osiedle. W aktualnościach pojawią się wpisy ogólne (dot. całej Spółdzielni) oraz te dotyczące wyłącznie danego Kierownictwa i Rady Osiedli.

Informacje o działaniach podjętych w marcu są już opublikowane. Wpisy w przedmiotowym temacie będą pojawiać się w połowie każdego miesiąca.