1. Spółdzielcza Strefa Parkowania DARMOWA dla mieszkańców Spółdzielni

W 2023 r. Zarząd wraz z Kierownictwami Osiedli rozpoczęli prace na rzecz Spółdzielczej Strefy Parkowania.

Jej wstępne założenia zostały przygotowane w związku z licznymi wnioskami mieszkańców Spółdzielni, w szczególności z osiedli Piastowskiego, Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych, Pomet i Tysiąclecia, dotyczącymi uregulowania kwestii parkowania. Od dłuższego czasu tereny Spółdzielni są traktowane jako parkingi buforowe przez osoby z miejscowości ościennych, obrzeży miasta i ze wspólnot mieszkaniowych sąsiadujących z terenami spółdzielczymi.

W związku z tym, w zeszłym roku Spółdzielnia przeprowadziła konsultacje społeczne z mieszkańcami, w postaci spotkań stacjonarnych i w wersji elektronicznej. Na podstawie opinii mieszkańców oraz w wyniku analizy możliwości prawnych, technicznych i organizacyjnych dotyczących wprowadzenia ewentualnej strefy parkowania, Spółdzielnia podjęła decyzję o dwustopniowym sposobie podjęcia decyzji przez mieszkańców o wprowadzeniu strefy parkowania, czyli organizacji dwóch ankiet.

Podstawowym założeniem Spółdzielczej Strefy Parkowania jest darmowe parkowanie przez mieszkańców Spółdzielni, opłaty natomiast uiszczać mają wyłącznie osoby z zewnątrz.

Na przykład: Jeśli mieszkasz na os. Orła Białego, ale robisz zakupy na os. Piastowskim, w tej sytuacji zaparkujesz obok warzywniaka na os. Piastowskim za darmo, ponieważ jesteś mieszkańcem Spółdzielni (niezależnie którego osiedla).

Przypominamy, że jeśli SSP powstanie, obowiązywać będzie wyłącznie na terenach  – miejscach postojowych należących do Spółdzielni. Miejsca należące do Miasta Poznania będą wyłączone ze strefy i zasady parkowania na nich pozostaną takie jak dotychczas.

2. Jaki wariant wybrali mieszkańcy w pierwszej ankiecie?

W pierwszej ankiecie dotyczącej zasad funkcjonowania Spółdzielczej Strefy Parkowania, zorganizowanej w kwietniu br. mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Spółdzielni. Frekwencja w ankiecie wynosiła 38 %.

Spośród przygotowanych 3 wariantów Spółdzielczej Strefy Parkowania, mieszkańcy wybrali opcję, która zakłada następujące usługi:

USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI:

A. Darmowe parkowanie dla mieszkańców Spółdzielni poprzez nadane upoważnienia:

 • osoby posiadające 2 samochody otrzymają 2 upoważnienia na mieszkanie przypisane do konkretnych aut na podstawie bycia właścicielem, umowy leasingu/najmu lub oświadczenia (pierwsze upoważnienie – możliwość zmiany numeru rejestracyjnego raz na 24 h, drugie upoważnienie  – brak możliwości zmiany numeru rejestracyjnego raz na 24 h) / usługa będzie obowiązywać na wszystkich osiedlach;
 • osoby posiadające 1 samochód otrzymają 1 upoważnienie na mieszkanie przypisane do konkretnego auta na podstawie bycia właścicielem, umowy leasingu/najmu lub oświadczenia z możliwością zmiany numeru rejestracyjnego raz na 24 h / usługa będzie obowiązywać na wszystkich osiedlach;
 • osoby nieposiadające samochodu nie otrzymają upoważnienia.

Upoważnienia będą nadawane przez Kierownictwa Osiedli. Mieszkaniec posiadający samochód/y na podstawie przekazanych danych zostanie wpisany do systemu SSP. Informujemy, że w SSP nie będą wydawane fizyczne karty postojowe.

B. Odpłatna możliwość parkowania więcej niż 2 samochodów przez mieszkańców Spółdzielni

Osoby posiadające więcej niż 2 samochody będą miały możliwość zakupu 3. i kolejnego upoważnienia w postaci płatnych abonamentów.

C. Rabatowana możliwość parkowania przez gości mieszkańców Spółdzielni

Każdy z mieszkańców, niezależnie czy posiada samochód, czy tez nie, otrzyma pakiet 10 h rabatowanych w miesiącu dla swoich gości (członkowie rodziny, bliscy, przyjaciele, znajomi, opiekunowie, ekipy remontowe itp.). Koszt 1 godziny postoju wyniesie wtedy 1 zł.

Usługa będzie obowiązywać wyłącznie na osiedlu mieszkańca

D. Możliwość korzystania z aplikacji mobilnej


USŁUGI DLA OSÓB Z ZEWNĄTRZ:

A. Osoby spoza Spółdzielni będą miały możliwość parkowania na podstawie następujących zasad obowiązujących w SSP:

 • strefa parkowania przez 6 dni w tygodniu przez 24 h na dobę,
 • darmowe niedziele i święta,
 • 1 darmowa godzina w ciągu dnia,
 • stawka 5 zł za każdą kolejną godzinę

B. Możliwość korzystania z aplikacji mobilnej


3. Mieszkańcu os. Piastowskiego! Twój głos ma znaczenie!

Obecnie Spółdzielnia przygotowuje się do organizacji drugiej ankiety dot. wprowadzeniu Spółdzielczej Strefy Parkowania na poszczególnych osiedlach. Będzie ona przeprowadzana stopniowo i to tylko na osiedlach, na których mieszkańcy zgłaszają problemy z parkowaniem. W 2024 r. odbędzie się ona wyłącznie na os. Piastowskim. Mieszkańcy os. Piastowskiego odpowiedzą na pytanie, czy są „za” czy „przeciw” wprowadzeniu strefy parkowania na ich osiedlu. Decyzja dotyczyć będzie wyłącznie terenu os. Piastowskiego.

Od 10 do 12 czerwca br. gospodarze domu na os. Piastowskim będą dostarczać do skrzynek na listy ankiety dotyczące wprowadzenia Spółdzielczej Strefy Parkowania (osoby, które wskazały inny adres korespondencyjny otrzymają listy przekazane przez Pocztę Polską). Ankieta będzie składała się z pisma przewodniego, formularza ankiety oraz opisu wybranego przez mieszkańców w pierwszej ankiecie wariantu SSP.

Aby wziąć udział w ankiecie, wystarczy wpisać dane i zaznaczyć w formularzu ankiety Państwa wybór poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce. Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce spowoduje, że głos będzie nieważny. Informujemy, że jedna ankieta przypada na jedno mieszkanie. Zwrotu ankiety (dostarczonego przez Spółdzielnię pisma
z widocznymi Państwa danymi znajdującymi się w lewym górnym rogu) należy dokonać do 21 czerwca br. włącznie poprzez:

 • przesłanie pocztą elektroniczną na adres: strefaparkowania@osiedlemlodych.pl w formie skanu lub zdjęcia;
 • dostarczenie do Kierownictwa Osiedla – Piastowskie 63 (skrzynka podawcza);
 • przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Kierownictwo Osiedla Piastowskiego,
  Piastowskie 63, 61-156 Poznań
  ;
 • przekazanie gospodarzowi domu (o terminie zbierania ankiet przez gospodarza domu zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu wywieszonego na tablicy ogłoszeń na klatce schodowej).

4. Aby SSP powstała, na „TAK” musi zagłosować ponad 50 % uprawnionych do głosowania

 By decyzja o wprowadzeniu Spółdzielczej Strefy Parkowania na danym osiedlu w drugiej ankiecie była wiążąca, ponad 50 % uprawnionych do głosowania, musi wyrazić zgodę na wprowadzenie strefy parkowania. Brak uzyskania wymaganej większości oznaczać będzie, że Spółdzielcza Strefa Parkowania na danym osiedlu nie powstanie.

Na os. Piastowskim znajduje się 4 708 mieszkań, w związku z tym taka liczba osób uprawniona jest do głosowania w drugiej ankiecie. Aby Spółdzielcza Strefa Parkowania została wprowadzona na os. Piastowskim, co najmniej 2 355 osób musi zagłosować na „TAK”.

5. Co dalej?

Jeżeli mieszkańcy os. Piastowskiego wyrażą zgodę na wprowadzenie SSP, konieczne będzie podjęcie uchwał przez współwłaścicieli nieruchomości (osoby posiadające odrębną własność lokalu), a następnie Spółdzielnia będzie zobligowana do przeprowadzenia przetargu, podczas którego wybierze operatora zewnętrznego SSP.