Uprzejmie informujemy, że od lipca 2022 r.obowiązują nowe terminy pełnienia dyżurów przez pracowników i przedstawicieli organów samorządowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Dyżury pełnią:

  • członkowie Zarządu Spółdzielni w siedzibie Zarządu w poniedziałki w godz. 14:00-16:00,
  • Kierownicy Osiedli lub ich zastępcy w biurach Kierownictw Osiedli w poniedziałki w godz. 14:00-16:00 i w czwartki w godz. 10:00-12:00,
  • Dyrektor Zakładu Budowlano-Remontowego w siedzibie Zakładu w poniedziałki w godz. 14:00-15:00,
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej, bądź inny członek Rady w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00-18:00,
  • Przewodniczący Rady Osiedla/i lub inny członek Rady – w pomieszczeniach Kierownictw Osiedla/i lub salkach Rady Osiedla/i w pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00-18:00 – szczegóły na podstronach Kierownictw Osiedla/i w zakładkach „Rada Osiedla/i”.