Sezon remontowy w pełni, więc sprawdziliśmy co w tej materii dzieje się na Ratajach, Żegrzu i Chartowie.

Na os. Piastowskim mieszkańcy znów mogą podziwiać łąkę kwietną, która została założona w 2022 roku obok budynków o numerach 14-16 a 28-29. Powstały skwer ma 500 m kw. z czego ok. 340 m kw. zostało przeznaczone na łąkę kwietną, a pozostała część zazieleniona jest trawą. W tym roku, duże wsparcie uzyskano ze strony jednej z mieszkanek os. Piastowskiego 24, która wskazała, jakie odmiany kwiatów posadzić i wysiać oraz brała udział w pracach przygotowawczych. Przy udziale pracowników Zakładu Budowlano-Remontowego teren odchwaszczono i uzupełniono nasadzenia. Naprawiono również ogrodzenie. Trzeba przyznać – efekt jest fenomenalny, a Kierownictwo zapewnia – ma być jeszcze piękniej.

Zakładając łąkę kwietną, Kierownictwo Osiedla chce stworzyć dom dla wielu pożytecznych zwierząt i raj dla owadów zapylających. Naszym celem jest również zaaranżowanie dla mieszkańców małego skweru o charakterze rekreacyjnym i odprężającym. – mówiła w maju 2022 roku Aneta Gracz, Kierowniczka Osiedla Piastowskiego.

Ponadto na os. Piastowskim zmodernizowano plac zabaw przy wejściu o numerze 67. W nawiązaniu do tematyki placu, na którym znajduje się konstrukcja w kształcie zamku, na ogrodzeniu umieszczono tablice z informacjami o zamku w Kórniku, von Treskov i pałacu w Rogalinie. Plac zabaw od teraz ma nie tylko walory rekreacyjne, a także edukacyjne.

W najbliższych planach Kierownictwa Osiedla są także: wymiana podzielników wyparkowych na elektroniczne (os. Piastowskie 18-24, 36, 40, 56-62, 97-103, 115, ul. św. Rocha 2, 4, 6, i ul. Kórnicka 26), remont windy w budynkach 23 i 99 oraz wymiana wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy ul. św. Rocha 2. Z kolei obecnie można obserwować remont loggii wraz z wymianą balustrad na os. Piastowskim 28-29, 66-67 i 107-108.

Przenosimy się na os. Oświecenia, gdzie na przełomie 2023 i 204 roku trwał remont budynku 16-kondygnacyjnego o numerze 57.

– Podczas prowadzonych prac pomalowaliśmy korytarze lokatorskie i klatki schodowe, wymieniliśmy wykładziny i drzwi do pomieszczeń użytkowych, zmodernizowaliśmy wewnętrzne linie zasilające oraz oświetlenie, a do użytku mieszkańców oddaliśmy dwa pomieszczenia z przeznaczeniem na przechowywanie rowerów. Trzeba przyznać, że zakres prac był bardzo duży i cieszymy się, że prace są już ukończone. – mówi Dorota Głuch, Kierowniczka Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych.

W 2023 roku wzdłuż budynku o numerach 39-43 na os. Powstań Narodowych Kierownictwo Osiedli przeprowadziło remont parkingu. W najbliższym czasie zostanie tam odmalowane oznakowania poziome.

Kontynuowany jest również kompleksowy remont balkonów w wieżowcach przy ul. Krańcowej polegający na naprawie płyt posadzkowych, odtworzeniu izolacji i wymianie opierzeń wraz z remontem balustrad ze zmianą sposobu ich mocowania na wspornikach.

– Rozpoczęliśmy także rewitalizację terenów zielonych. Zaczęliśmy od ul. Konarskiego, gdzie wykonaliśmy klomby kwiatowe z rododendronów i hortensji. Obecnie powstają klomby przy budynkach przy ul. Krańcowej i ul. Nadolnik. Mimo, że os. Pomet oddalone jest od Rataj, staramy się im dorównać pod względem pięknej zieleni. – mówi Izabela Borucka, Kierowniczka Osiedla Pomet

W połowie marca br. zakończył się II etap konsultacji społecznych prowadzonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Rzeczypospolitej”. Temat ten na bieżąco monitorują przedstawiciele Kierownictwa i Rady Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej, którzy wraz z Zarządem Spółdzielni już w lutym 2023 roku złożyli wniosek do MPU o przystąpienie do sporządzenia mpzp dla tego obszaru.

Wnioskowaliśmy o zachowanie istniejącej zabudowy i jej parametrów celem ochrony przed niekontrolowaną zabudową mieszkaniową. Mieszkańcy jednoznacznie sprzeciwili się planom zewnętrznego inwestora polegającym na budowie wysokiego budynku na os. Rzeczypospolitej 4a. Zaburzyłby on istniejący układ urbanistyczny i architektoniczny osiedla. – mówi Jacek Kołyszko, Kierownik Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej.

W 2023 roku przy ul. Kukułczej (przy skrzyżowaniu z ul. Orlą) został przygotowany nowy, ogólnodostępny, ogrodzony parking (48 miejsc wewnątrz i 5 na zewnątrz). Z kolei obok na działce miejskiej powstał parking płatny. W tym roku Kierownictwo Osiedli będzie remontować drogę na os. Bohaterów II Wojny Światowej od numeru 31 do ul. Kruczej, by stworzyć ok. 10 nowych miejsc parkingowych.

– Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha rozpocznie w tym roku długo wyczekiwane przez mieszkańców remonty balkonów w budynkach 12-kondygnacyjnych, czyli tzw. „deskach”. Prace będą dotyczyć os. Lecha 127, os. Czecha 61-62 i os. Czecha 114-115. – mówi Joanna Pacholczyk, Kierowniczka Osiedli Lecha i Czecha.

Z uwagi na szeroki zakres prac oraz ograniczone środki finansowe, remonty wszystkich balkonów będą wykonywane na przestrzeni kilku lat. Stan techniczny balkonów kwalifikuje je do kompleksowego remontu, który należy wykonywać całymi pionami. Kolejność prac w poszczególnych pionach została ustalona na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy stanu technicznego balkonów.

Pozostajemy na Chartowie, ale zaglądamy na os. Tysiąclecia, na którym w tym roku wszystkie altany śmietnikowe zostaną zabezpieczone przed osobami postronnymi, podrzucającymi odpady. Zostaną wyposażone w furtki zamykane na klucz lub chip oraz oświetlenie. W otoczeniu altan śmietnikowych z dużą liczbą dewastacji i podpaleń będzie również zamontowany monitoring.

Ponadto Kierownictwo Osiedla uzyskało pozwolenie na budowę drogi wewnętrznej w rejonie ul. Inflanckiej, stanowiącej przedłużenie drogi wzdłuż budynku na os. Tysiąclecia 3-14. – Wybudowanie alternatywnej drogi spod „deski”, jak również lokalizacja dodatkowych miejsc postojowych będzie służyła mieszkańcom osiedla oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa nieruchomości, poprzez ułatwienie dostępu służbom mundurowym. – mówi Tomasz Smoczyński, Kierownik Osiedla Tysiąclecia.

Niebawem ruszą także prace dociepleniowe na os. Tysiąclecia 63-66.

Przenosimy się na os. Stare Żegrze i Polan. Tamtejsze Kierownictwo Osiedli wykonało 15 nowych miejsc postojowych – obok budynków na os. Stare Żegrze 10-13, 20-22, 49-51, 122-125.

– W 2024 roku zostanie wykonana termomodernizacja budynków na os. Polan 35-40 i os. Stare Żegrze 23-28 wraz z kompleksowym remontem balkonów. – mówi Magdalena Grala, Kierowniczka Osiedli Stare Żegrze i Polan. Przypomnijmy, że termomodernizacja budynków mieszkalnych realizowana jest z tzw. Funduszu Remontowego Spółdzielni, który jest zasilany z wpływów pochodzących z wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenów. To właśnie z FRS pokrywane są kredyty zaciągane na termomodernizacje budynków. Docieplenia spółdzielczych bloków nie są więc opłacane z tzw. opłat czynszowych uiszczanych w każdym miesiącu przez mieszkańców.

W grudniu 2023 r. pilotażowo zamontowano panel fotowoltaiczny w altanie śmietnikowej przy budynku na os. Orła Białego 4, natomiast na początku bieżącego roku zamknięto altanę i dostarczono mieszkańcom chipy służące do jej otwierania. – Zabieg ten pozytywnie wpłynął na utrzymanie czystości i ograniczenia podrzucanie śmieci przez osoby spoza osiedla. W tym roku Kierownictwo będzie kontynuowało ten kierunek działań. – mówi Agnieszka Soćko, Kierowniczka Osiedla Orła Białego.

Przy okazji prac termomodernizacyjnych, które w zeszłym roku realizowano na os. Orła Białego 4, naprawiono także balkony przy użyciu technologii wentylowanej. Zastosowano tam deskę kompozytową na podkonstrukcji systemowej z podwójną izolacją z papy. W tym roku Kierownictwo wykona podobne prace z użyciem płytek gresowych w budynkach na os. Orła Białego 74 i 75.

Na os. Rusa w 2023 r. zlecono specjalistyczną ekspertyzę dendrologiczną niemal stuletniej 22-metrowej wierzby białej rosnącej na wzniesieniu przy Stadionie Sportowym „Olimp”. Dla poprawy bezpieczeństwa i utrzymania dobrostanu przygotowano szereg zaleceń, które Kierownictwo Osiedla Rusa sukcesywnie realizuje. – Na bieżąco wykonujemy redukcję korony drzewa dla poprawy jego statyki. Stworzyliśmy także strefę bezpieczeństwa w obrębie zasięgu korony. W tym rejonie, w pobliżu samoistnej łąki kwietnej, z inicjatywy Działu Zieleni Zakładu Budowlano-Remontowego wykonaliśmy “domek” dla pszczół oraz nowe nasadzenia. – mówi Joanna Hadryś, Kierowniczka Osiedla Rusa.

Z kolei na os. Rusa 101-114 w najbliższym czasie rozpocznie się termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku.