Odpowiadając na oczekiwania użytkowników, Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu uprzejmie informuje, że od 30 czerwca br. na portalu e.osiedlemlodych.pl będą udostępniane e-faktury dla najemców lokali użytkowych za rok bieżący oraz za 5 lat wcześniejszych. Do tej pory najemcy mieli dostęp do e-faktur wyłącznie za 12 miesięcy.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na fakt, że faktury elektroniczne na portalu e.osiedlemlodych.pl dostępne są od sierpnia 2020 r. lub od terminu otrzymania przez Spółdzielnię zgody użytkownika na udostępnienie e-faktur, okres ten może być krótszy.