2 października na os. Piastowskim i Poligrodzie rusza program pilotażowy platformy e.osiedlemlodych.pl, dzięki której mieszkańcy Spółdzielni będą mogli sprawdzić wysokość opłat za mieszkanie i/lub lokal użytkowy. Celem programu pilotażowego jest sprawdzenie funkcjonalności platformy, a także przetestowanie systemu przed jego całkowitym wdrożeniem na wszystkich osiedlach Spółdzielni, a w konsekwencji oddanie go dużej liczbie użytkowników.

E.osiedlemlodych.pl powstała w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Spółdzielni. Do tej pory mieszkaniec z pytaniami dotyczącymi opłat za mieszkanie lub lokal użytkowy każdorazowo był zmuszony udać się do danego Kierownictwa Osiedla. Uruchomienie nowej platformy spowoduje, że nie będzie to konieczne.

Dzięki niej:

  • zarządzasz swoimi wszystkimi lokalami mieszkalnymi i/lub użytkowymi w jednym miejscu;
  • sprawdzisz wysokość czynszu w danym miesiącu (zrobisz to w każdej chwili, wystarczy, że posiadasz dostęp do Internetu);
  • poznasz wartość części składowych czynszu.

Co należy zrobić, aby zostać użytkownikiem e.osiedlemlodych.pl?

Pamiętaj! Użytkownikiem platformy e.osiedlemlodych.pl może zostać tylko osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu.

Krok 1

Udaj się do Kierownictwa Osiedla Piastowskiego w celu dokonania rejestracji w e.osiedlemlodych.pl. Po wypełnieniu wymaganych dokumentów otrzymasz unikalny identyfikator Klienta (login) oraz hasło pierwszego logowania. Wniosek możesz również pobrać na e.osiedlemlodych.pl.

Krok 2

Wejdź na e.osiedlemlodych.pl, kliknij „Zaloguj się”, następnie wpisz w wymagane pola unikalny identyfikator Klienta (login) i hasło pierwszego logowania, które otrzymałeś podczas wizyty w Kierownictwie Osiedla. Następnie system poprosi Cię o ustawienie hasła stałego.