Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że 20 i 21 grudnia 2022 r. w DK „Polan Sto” odbyło się głosowanie w sprawie budowy ekranu akustycznego w sąsiedztwie myjni samochodowej na os. Polan 54.

Wyniki ankiety przedstawiają się następująco:

  • liczba głosów „za” – 30
  • liczba głosów „przeciw” – 2

Mieszkańcami uprawnionymi do wzięcia udziału w ankiecie były osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na os. Polan – 867 osób.

Zgodnie z pozytywną opinią mieszkańców, w 2023 r. Zarząd Spółdzielni przystąpi do budowy ekranu akustycznego, którego celem jest poprawa warunków akustycznych. Ponadto informujemy, że ekran zostanie sfinansowany z środków pochodzących z działalności gospodarczej Spółdzielni, a konkretnie z wpływów jakie przynosi dzierżawa terenu, na którym posadowiona jest myjnia samochodowa na os. Polan 54. W związku z powyższym, budowa ekranu nie obciąży mieszkańców osiedla.