Mniej awarii, większe bezpieczeństwo i pewność dostaw energii elektrycznej, bez spadków napięć i ograniczeń zarówno dla odbiorców, jak i prosumentów – oto cel prac Enei Operator, która realizuje program modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia.

Enea Operator przeprowadza program modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia na terenie miasta Poznania oraz w gminach bezpośrednio graniczących z miastem. Użytkowane do tej pory sieci energetyczne w dużej części są już wyeksploatowane i nie spełniają współczesnych standardów.

Realizacja programu modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia przyczyni się do zmniejszenia liczby awarii spowodowanych przeciążeniem lub wyeksploatowaniem urządzeń energetycznych. Zabezpieczy także potrzeby związane z rozwojem energetyki prosumenckiej.

Prowadzone przez spółkę prace, w niektórych przypadkach, mogą powodować konieczność wstrzymania dostaw energii elektrycznej, czyli tzw. planowane wyłączenia. Tam, gdzie są odpowiednie możliwości techniczne, spółka będzie prowadziła prace z wykorzystaniem technik bezwyłączeniowych (pod napięciem), z użyciem agregatów, żeby jak najbardziej ograniczyć liczbę odbiorców pozbawionych dostaw.

Programowi modernizacji sieci towarzyszy kampania informacyjna „Poznań 2030”.

Informacje o planowanych wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej Enei Operator pod adresem: www.wylaczenia-operator.pl. Można także zapisać się do bezpłatnego newslettera – informacje podawane są z pięciodniowym wyprzedzeniem. Użytkownikom telefonów wygodnie będzie korzystać z darmowej aplikacji „Wyłączenia” – w AppStore (urządzenia z iOS) i w GooglePlay (urządzenia z Android).

Informacji o aktualnych planowanych przerwach nożna odsłuchać również pod numerem bezpłatnej infolinii 991.

Enea Operator przewiduje, że kompleksowa modernizacja sieci energetycznych w Poznaniu zakończona zostanie w 2030 roku.

Tekst i foto: Enea Operator Sp. z o. o.