Z roku na rok wytwarzamy coraz więcej odpadów i chociaż segregujemy coraz lepiej, wciąż pojawiają się wątpliwości, co zrobić z papierem po maśle, kartonem po mleku czy torebką po herbacie.

Wszyscy musimy segregować!

6 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jedną z najważniejszych zmian jest obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W praktyce oznacza to, iż każdy z nas od września 2020 roku będzie zobligowany do segregowania odpadów komunalnych. Mając na uwadze, fakt, iż selektywna zbiórka może nastręczać wielu dylematów, ZM GOAP przypomina, że z myślą o mieszkańcach stworzono mobilną aplikację WYWOZIK GOAP oraz wyszukiwarkę odpadów.

WYWOZIK GOAP – Jeden klik i już!

Uruchomiona we wrześniu 2018 roku aplikacja WYWOZIK GOAP to przyjazne rozwiązania mobilne, które pozwala zgłosić nieprawidłowości w zakresie świadczonych usług czy pozyskać dane teleadresowe PSZOK wraz z opcją wyznaczenia trasy. Ponadto aplikacja zapewnia bieżący dostęp do pilnych komunikatów. Z kolei mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych, którzy zobligowani są do wstawiania pojemników na odpady zgodnie z harmonogramem odbioru, po ustawieniu adresu swojej nieruchomości zyskają dostęp do terminarza wywozu odpadów z posesji. Użytkownicy Wywozika z całą pewnością docenią także znajdujący się w zakładce Informacje słowniczek odpadów. Jeśli chcesz mieć wyszukiwarkę odpadów zawsze pod ręką, już dziś pobierz naszą bezpłatną aplikację WYWOZIK GOAP na smartfona.

Wyszukiwarka odpadów GOAP

Masz wątpliwość, gdzie wyrzucić artykuły higieniczne, doniczkę po kwiatach lub lusterko? Jeśli tak, spieszymy z pomocą. Wejdź na naszą stronę internetową: www.goap.org.pl w zakładkę WYSZUKIWARKA ODPADÓW i wpisz nazwę odpadu, z którym masz problem lub skorzystaj z listy. Lista odpadów prezentowana jest w porządku alfabetycznym. Po lewej stronie widnieje nazwa danego odpadu, po prawej zaś miejsce utylizacji. Dla przykładu: dla frazy bateria wyświetlą się nam następujące punkty: PSZOK, MPSZOK, Sklep RTV/AGD, pojemniki w sklepach.

Źródło: Dział Edukacji Ekologicznej ZM GOAP

***

W związku z przedsięwzięciem ekologicznym Związku Międzygminnego „GOAP” pn.  Kampania edukacyjna dla mieszkańców Związku Międzygminnego GOAP dotycząca prawidłowego postępowania z odpadami, w tym w szczególności z odpadami BIO, w grudniu 2019 r. mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu otrzymali książeczkę edukacyjną: „Jak prawidłowo segregować odpady komunalne? Poradnik dla mieszkańców” oraz zestaw 4 worków biodegradowalnych i kompostowalnych przeznaczonych właśnie na odpady bio. W ramach projektu zostało rozdystrybuowanych ok. 35 000 książeczek edukacyjnych oraz  ok. 140 000 worków. Poradnik jest dostępny także tutaj.