Z przyjemnością informujemy, że SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu
otrzymała Grand Prix w X Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych.

Konkurs organizowany jest przez redakcję miesięcznika „Domy Spółdzielcze”.

W liście gratulacyjnym dołączonym do nagrody czytamy:

Grand Prix przyznawane jest Spółdzielniom, które co najmniej trzykrotnie zdobyły w Rankingu pierwsze miejsce.

Nagroda jest wyrazem uznania dla wysiłku Działaczy, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. Rezultatem Państwa pracy jest znakomicie funkcjonująca Spółdzielnia będąca wzorem do naśladowania.

Gratuluję Państwu sukcesu. Życzę dalszych osiągnięć i satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym. (…).

Z wyrazami szacunku

Redaktor Naczelna
Maria Niedzielska