AKCJA ZIMA 2018 w DK „Orle Gniazdo”

Ważne informacje:

– zapisy ruszają 8.01.2018 r. o godz. 8.00, tylko na miejscu, jedna osoba może zapisać maksymalnie dwójkę dzieci (oczywiście rodzeństwa pow. 2 osób ta zasada nie obowiązuje);

– zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 6 do 12 lat;

– w tym roku zorganizujemy dwie grupy półkolonijne, każda z nich liczyć będzie 30 uczestników, zapewnimy opiekę 60 dzieci tygodniowo;

– w tym roku zaczynamy już od 7.30! W godz. 7.30-9.00 odbywają się zajęcia świetlicowe, po sprawdzeniu obecności realizujemy program przewidziany na dany dzień, a od 15.00 do 16.00 dzieci są odbierane przez opiekunów lub za zgodą rodziców wracają samodzielnie do domu;

– koszt turnusu wynosi 170 zł dla mieszkańców SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, 250 zł – dla pozostałych osób;

– harmonogram, który znajduje się poniżej, dotyczy obydwóch grup półkolonijnych (zmieniają się tylko dni tygodnia, w zależności od grupy);

– karty kwalifikacyjne oraz oświadczenia dodatkowe będą dostępne w domu kultury, można je też pobrać ze strony internetowej: https://osiedlemlodych.pl/akcja-zima-2018-rozpoczynamy-zapi…/

– płatności należy dokonać do 5.02.2018 r., również do tego dnia czekać będziemy na wypełnione karty kwalifikacyjne.

Do zobaczenia w „Orlim Gnieździe”