Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu uprzejmie informuje, że 28 grudnia br. Tadeusz Stachowski – Prezes Zarządu zakończył pracę zawodową i przeszedł na zasłużoną emeryturę. W związku z tym 29 grudnia br. stanowisko Prezesa Zarządu SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu objął Ireneusz Schiller.

Ireneusz Schiller w 1998 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z tytułem magistra prawa, a następnie odbywał aplikację radcowską, po której ukończeniu uzyskał zawód radcy prawnego. Ponadto ukończył studia podyplomowe na kierunku organizacja i zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Z ratajską Spółdzielnią związany jest od 19 lat. Do tej pory sprawował funkcję Koordynatora Zespołu Radców Prawnych w Zarządzie Spółdzielni, świadcząc także pomoc prawną na rzecz Zakładu Budowlano-Remontowego Spółdzielni. Zaś od 2018 roku pełnił dodatkowo funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Ireneusz Schiller reprezentował Spółdzielnię przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym (m.in. w sprawach uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli z lat 1993 – 2017), ponadto jest autorem projektów zmian przepisów wewnątrzspółdzielczych (regulaminów oraz zarządzeń), a także projektów zmian do Statutu Spółdzielni. Był także uczestnikiem prac legislacyjnych dotyczących prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (m.in. liczne analizy oraz opinie prawne, prace w komisji sejmowej Sejmu RP w 2005 roku w przedmiocie nowej ustawy – Prawo spółdzielcze).

Jako radca prawny prowadził również kancelarię, w ramach której świadczył pomoc prawną na rzecz wielu spółdzielni mieszkaniowych w Wielkopolsce, m. in.: im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, w Grodzisku Wielkopolskim, im. 23 Lutego w Koziegłowach, w Nowym Tomyślu, Lokatorsko – Własnościowej w Szamotułach oraz w Swarzędzu. Od 2011 roku pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach. Ireneusz Schiller to laureat nagrody PRYMUS 2014 organizowanej przez „Tęczę Polską” – Magazyn Krajowej Rady Spółdzielczości.

21 października br. Rada Nadzorcza Spółdzielni w głosowaniu tajnym podjęła decyzję o powołaniu Ireneusza Schillera na stanowisko Prezesa Zarządu SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

W imieniu pracowników Spółdzielni serdecznie gratulujemy nowemu Prezesowi Zarządu i życzymy powodzenia podczas sprawowania tak odpowiedzialnej funkcji.