W związku z rozpoczęciem we wrześniu br. sezonu grzewczego, Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że Veolia Energia Poznań SA zadeklarowała, iż posiada zapasy paliw gwarantujące stabilne wytwarzanie ciepła. W związku z tym dostawca ciepła nie przewiduje ograniczeń w dostawie energii cieplnej w najbliższym sezonie grzewczym.

Jednocześnie, ze względu na spodziewany wzrost kosztów ogrzewania i dbałość o środowisko informujemy, że Spółdzielnia podjęła decyzję o zmniejszeniu parametrów ogrzewania w częściach wspólnych budynków mieszkalnych (klatki schodowe, korytarze, piwnice, pralnie, suszarnie). Ponadto pracownicy Spółdzielni zostali zobowiązani do ograniczania zużycia energii cieplnej i elektrycznej podczas wykonywania obowiązków służbowych w siedzibach Zarządu, Kierownictw Osiedli, Zakładu Budowlano-Remontowego, Pogotowia Technicznego oraz w domach kultury.

W związku z powyższym wraz z Veolią Energią Poznań SA zachęcamy Państwa do zapoznania się z kampanią edukacyjną – „Stopień mniej znaczy więcej”, której celem jest uświadomienie mieszkańcom, że już prosta zmiana nawyków korzystania z ogrzewania przekłada się na ograniczenie zużycia paliw, zmniejszenie Państwa wydatków i poprawę jakości powietrza.

O szczegółach kampanii przeczytacie Państwo na specjalnych plakatach oraz na stronie www.wielkopolskaenergia.pl.