Jubileuszowy Tydzień Kulturalny zainaugurował wernisaż wystawy o historii ratajskich osiedli i domów kultury. Dzięki Akcji „Archiwum dla Osiedla”, podczas której Spółdzielnia wśród mieszkańców poszukiwała archiwalnych fotografii, kronik, map, dokumentów, afiszy i artykułów prasowych z lat 1958-1995, udało się stworzyć unikatową kolekcję pamiątek. Współpraca z poznańskimi instytucjami archiwalnymi, m.in. CYRYLEM – Cyfrowym Repozytorium Lokalnym Poznań, a także muzealnymi – Muzeum Historii Miasta Poznania pozwoliła zaprezentować fotografie znakomitych Stanisława Wiktora oraz Jerzego Unierzyskiego. Wystawa jubileuszowa „Archiwum dla Osiedla” będzie otwarta do końca czerwca w Domu Kultury „Polan Sto”.

Obchody z okazji 60-lecia „Osiedla Młodych” trwają. Oprócz wernisażu wystawy mieszkańcy uczestniczyli w Koncercie Zespołu Tańca Ludowego „Staropolanie – Wielkopolska” pn. „Wiosenne inspiracje” w DK „Jubilat”, Festiwalu Szachowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych w DK „Na Pięterku”, Koncercie Operetkowym „Z arią i piosenką przez świat” w DK „Jędruś”, Sobotnich Bajdurkach – spektaklu teatralnym”Historie Domowe 2.0″ w DK „Orle Gniazdo”, Imprezie plenerowej „Rodzinnie na Orła Białego” organizowanej przez DK „Na Pięterku”.

Przed nami kolejne wydarzenia – Program Jubileuszowego Tygodnia Kulturalnego