Ratajskie Centrum Kultury wraca z projektem skierowanym do dzieci, młodzieży i ich rodziców. Wakacje pomalutku się kończą, pora więc ponownie zainicjować fantastyczne spotkania w 𝐊𝐥𝐮𝐛𝐢𝐞 𝐎𝐝𝐤𝐫𝐲𝐰𝐜𝐨́𝐰! Podczas spotkań będziemy dalej trenować 4 kluczowe obszary:
1/ 𝑂𝑑𝑘𝑟𝑦𝑤𝑐𝑎, czyli zdolności eksplorowania zarówno otoczenia jak i samego siebie; to odkrywanie i budowanie nowych wzorców zachowania, szukanie nowych rozwiązań, nauka podejmowania ryzyka.
2/ 𝑁𝑎𝑤𝑖𝑔𝑎𝑡𝑜𝑟, czyli zdolności zauważania otaczającego świata i przede wszystkim zaglądania do swojego świata wewnętrznego; umiejętność słuchania swoich potrzeb, zauważania myśli, radzenia sobie z emocjami.
3/ 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟, czyli zdolności korzystania ze swojego wewnętrznego systemu reguł i zasad; zaglądania do świata myśli, poszukiwania ich funkcji.
4/ 𝑊𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠́𝑐𝑖, czyli świadomość tego co nadaje życiu sens, co jest najważniejsze; to umiejętność podejmowania świadomych decyzji zgodnych ze sobą.
Tym razem przewidzieliśmy w harmonogramie także spotkania z rodzicami, którym pokażemy, jak mogą wzmocnić nabyte przez dzieci umiejętności oraz warsztaty weekendowe – superbohaterskie i w klimacie świątecznej wdzięczności ❤
Terminy 𝐰𝐚𝐫𝐬𝐳𝐭𝐚𝐭𝐨́𝐰 𝐠ł𝐨́𝐰𝐧𝐲𝐜𝐡: 11.09, 18.09, 25.09, 2.10, 09.10, 16.10, 06.11, 13.11, 20.11, 04.12, 11.12, 18.12
Terminy 𝐰𝐚𝐫𝐬𝐳𝐭𝐚𝐭𝐨́𝐰 𝐰𝐞𝐞𝐤𝐞𝐧𝐝𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡: 28.10 oraz 09.12
Terminy 𝐰𝐚𝐫𝐬𝐳𝐭𝐚𝐭𝐨́𝐰 𝐝𝐥𝐚 𝐫𝐨𝐝𝐳𝐢𝐜𝐨́𝐰: 14.10 oraz 18.11
16:30 – 17:30 gr. 9-12 lat, 18:00-19:00 – gr. 13-15 lat
Zapisy: Dom Kultury „Orle Gniazdo”, tel. 618777842, e-mail: dkorlegniazdo@gmail.com
Zajęcia poprowadzi psycholożka: Wiktoria Ferenc.
Organizatorem warsztatów jest Ratajskie Centrum Kultury, a partnerem: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu i Dom Kultury „Orle Gniazdo”.
Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznań.