W związku z pandemią koronawirusa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu podjął następujące decyzje obowiązujące od dnia 2 kwietnia 2020 r.:

  1. Biura w Kierownictwach Osiedli i Zarządzie Spółdzielni będą ZAMKNIĘTE do odwołania. Korespondencje będzie można pozostawiać wyłącznie w skrzynkach podawczych ustawionych przy wejściach do jednostek Spółdzielni od pon. do pt. w godz. 7:00-15:00.
  2. Obsługa mieszkańców i klientów będzie prowadzona WYŁĄCZNIE telefonicznie, mailowo lub za pomocą poczty tradycyjnej od pon. do pt. w godz. 7:00-15:00. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni – osiedlemlodych.pl i na tablicach informacyjnych w budynkach mieszkalnych.

Ponadto Zarząd Spółdzielni przypomina, że z dniem 16 marca 2020 r.:

  1. Kasy w siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządzie zostały zamknięte. Wpłat należy dokonywać za pomocą przelewów internetowych, w placówkach pocztowych
    lub bankowych.
  2. Gospodarze domów zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące) i na bieżąco przeprowadzają dezynfekcję klamek drzwi wejściowych budynków mieszkalnych, przycisków domofonowych oraz przycisków w windach.
  3. Prace przeprowadzane przez konserwatorów w mieszkaniach zostały ograniczone do minimum. Wykonywane są wyłącznie prace konieczne i awaryjne.
  4. Prace remontowe przeprowadzane przez firmy zewnętrzne w mieszkaniach i przestrzeniach wspólnych zostały wstrzymane. Wykonywane są wyłącznie prace niezbędne i awaryjne.
  5. Place zabaw, siłownie zewnętrzne i boiska sportowe zostały zamknięte.

Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zwraca się z apelem do mieszkańców, aby wstrzymać się od działań powodujących hałas szanując osoby pozostające w domach, aby mogły w spokoju uczyć się i pracować.