W związku z epidemią koronawirusa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu podjął następujące decyzje obowiązujące od dnia 1 lipca 2020 r.:

1. W siedzibach Kierownictw Osiedli w godz. 7:00-17:00 (pon., czw.), 7:00-15:00 (wt., śr., pt.) będą działać Punkty Obsługi Mieszkańców. W celu ograniczenia kontaktów bezpośrednich ww. Punkty oraz skrzynki podawcze ustawione przy wejściach do Kierownictw Osiedli będą jedynymi miejscami służącymi do pozostawiania korespondencji. Pozostałe biura/pomieszczenia będą wyłączone z obsługi mieszkańców i klientów (Patrz – pkt. 4).

2. W siedzibie Zarządu Spółdzielni w godzinach przyjmowania interesantów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii, będą działać 2 Punkty Obsługi Mieszkańców:

  • dla osób chcących załatwić sprawy w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym – obsługa w pok. nr 10 (parter);
  • dla osób chcących załatwić sprawy w pozostałych działach merytorycznych – obsługa w pok. nr 3 (parter).

Pozostałe biura/pomieszczenia będą wyłączone z obsługi mieszkańców i klientów (Patrz – pkt. 4 i 5). Przy wejściu do Zarządu będzie ustawiona skrzynka podawcza do pozostawiania korespondencji w godz. 7:00-17:00 (pon.), 7:00-15:00 (wt.-pt.).

3. Obsługa mieszkańców i klientów prowadzona będzie telefonicznie, mailowo lub za pomocą poczty tradycyjnej w godzinach urzędowania jednostek Spółdzielni obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl i na tablicach informacyjnych w budynkach mieszkalnych.

4. Kasa w siedzibie Zarządu zostanie otwarta bezterminowo, natomiast kasy w siedzibach Kierownictw Osiedli zostaną otwarte wyłącznie w dniach 10-17 lipca br. Zarząd rekomenduje, aby wpłat dokonywać za pomocą przelewów internetowych, w placówkach pocztowych lub bankowych.

5. Kancelaria w siedzibie Zarządu (pok. nr 18) zostanie otwarta bezterminowo.

W jednostkach spółdzielni obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Godziny przyjmowania interesantów w poszczególnych działach merytorycznych w Zarządzie Spółdzielni podczas epidemii koronawirusa:

KANCELARIA (pok. nr 18 – parter):
Godziny przyjmowania mieszkańców i klientów: pon.: 7:00 – 17:00, wt.-pt.: 7:00 – 15:00

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY (pok. nr 10 – parter):
Godziny przyjmowania mieszkańców: pon.: 10:00 – 17:00, wt.-pt.: 10:00 – 14:00

DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (Ustanawianie prawa odrębnej własności lokali – pok. nr 3 – parter):
Godziny przyjmowania mieszkańców: pon.: 10:00 – 17:00, wt.-pt.: 10:00 – 14:00

DZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM (Lokale użytkowe – pok. nr 3 – parter):
Godziny przyjmowania mieszkańców i klientów: pon.: 7:00 – 17:00, wt.-pt.: 7:00 – 15:00

DZIAŁ WKŁADÓW (pok. nr 3 – parter):
Godziny przyjmowania mieszkańców: pon.: 10:00 – 17:00, wt.-pt.: 10:00 – 14:00