W związku z faktem, iż Związek Międzygminny GOAP, mimo protestów 80 tys. mieszkańców zamieszkujących w poznańskich i okolicznych spółdzielniach mieszkaniowych:

1) nie zmienił decyzji w sprawie selektywnego gromadzenia odpadów biodegradowalnych oraz scedowania obowiązków w zakresie organizacji ich składowania i odbioru na spółdzielnie mieszkaniowe,

2)  nie zróżnicował opłat  za odbiór odpadów komunalnych w zależności od rodzaju zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej,

3)  dokonał,  w wyniku przeprowadzonego przetargu, wyboru najdroższej oferty na odbiór odpadów z terenów spółdzielni w latach 2018 – 2021,

z przykrością informujemy, że konsekwencją powyższego będą podwyżki opłat w 2018 roku na poziomie ok. 10 gr/ m2/pow. użytkowej.

Komunikat dotyczący odbioru odpadów komunalnych z terenów spółdzielni mieszkaniowych