Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniu 24 września br. poinformował Veolię Energię Poznań S.A. – dostawcę energii cieplnej o gotowości do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2018/2019. W związku z tym 25 września br. Spółdzielnia opublikowała komunikat do wiadomości mieszkańców o rozruchu centralnego ogrzewania.

Ze względu na przedłużający się brak ogrzewania w budynkach, z inicjatywy Spółdzielni zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Firmy Veolia w celu wyjaśnienia przyczyn opóźnienia rozpoczęcia sezonu grzewczego i braku zafunkcjonowania odpowiednich procedur w przedmiotowej sprawie ze strony Firmy Veolia. Dostawca ciepła zapewnił, że w dniu 26 września br. ciepło zostanie doprowadzone do wszystkich budynków zarządzanych przez Spółdzielnię.