W imieniu Oddziału Komunikacji Społecznej Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Polan” w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się w środę, 19 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi na os. Stare Żegrze 1 w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 19 czerwca do 5 lipca 2019 r. Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl;
  • pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Kontakt: kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Marcin Piernikowski – kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 83, Justyna Fribel i Michalina Prewencka – koordynatorki projektu mpzp, 61 639 64 82.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.