1 marca w Szkole Podstawowej nr 20 na os. Rzeczypospolitej o godz. 17:00 odbędzie się II etap konsultacji społecznych w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Powstań Narodowych” organizowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną.

Opinie Interesariuszy do przedstawionego podczas spotkania projektu zbierane będą od 2 do 16 marca 2018 r. drogą elektroniczną na mpu@poznan.mpu.pl oraz tradycyjną na adres Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań.

W razie pytań i wątpliwości informujemy, że w ramach prac prowadzonych prze MPU Kierownikiem Zespołu Projketowego jest Marcin Piernikowski (tel. 61 693 64 83), a Koordynatorem projektu – Łukasz Brodnicki (tel. 61 639 64 83).