W imieniu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Rataje w Poznaniu. 6 września 2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie zdalnej, przy pomocy aplikacji ZOOM, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy. Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem: https://zoom.us/j/95340971337?pwd=WG41d2JqN1lrV3dRZXVCV05xT3hXdz09
Identyfikator spotkania: 953 4097 1337
Kod dostępu: 370497

Konsultacje społeczne potrwają od 6 do 29 września 2023 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne Miejska Pracownia Urbanistyczna:
Marcin Siwek – z-ca kierownika zespołu projektowego: msiwek@poznan.mpu.pl, Agnieszka Ambroziak – koordynator prac nad projektem: aambroziak@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.


W imieniu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Rzeczypospolitej w Poznaniu. 7 września 2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie zdalnej, przy pomocy aplikacji ZOOM, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy. Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem: https://zoom.us/j/97683466671?pwd=SVlhMkF6UjA2UmR5ZjVsSWZpUnlndz09
Identyfikator spotkania: 976 8346 6671
Kod dostępu: 523077

Konsultacje społeczne potrwają od 7 do 29 września 2023 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne Miejska Pracownia Urbanistyczna:
Joanna Grabarkiewicz – kierownik zespołu projektowego: JGrabarkiewicz@poznan.mpu.pl, Katarzyna Chorążewicz – z-ca kierownika zespołu projektowego: KChorazewicz@poznan.mpu.pl, Marta Karczewska – koordynator prac nad projektem: MKarczewska@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.