Postępujące w szybkim tempie zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to obecnie kluczowe wyzwania współczesnego świata i tym samym – zagrożenie dla Europy. Aby temu zapobiec powstał Europejski Zielony Ład, który stanowi odpowiedź Unii Europejskiej na te problemy i zakłada ambitny cel, tj. osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. Zważywszy na zobowiązania wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w szczególności podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych, wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań, a także renowację budynków w sposób energooszczędny oraz przepisy Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, obligujące Polskę do stopniowego wycofywania ogrzewania budynków paliwami kopalnymi do 2035 r., Veolia Energia Poznań S.A. i SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zdecydowały się na zainicjowanie współpracy właśnie w tym zakresie.

14 kwietnia przedstawiciele obu firm: Jan Pic (Prezes Zarządu Veolii), Bartłomiej Pawluk (Członek Zarządu Veolii) oraz Ireneusz Schiller (Prezes Zarządu Spółdzielni) i Wojciech Szczęsny (Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni) podpisali list intencyjny na rzecz współpracy w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

– Cieszę się, że ponownie będziemy mieli okazję współpracować z Veolią, już na większą skalę. Wdrażane technologie będą miały za zadanie przede wszystkim ograniczenie strat ciepła w naszych budynkach, a w kolejnym etapie jej odzyskiwanie. Mam nadzieję, że mieszkańcy docenią te rozwiązania. – mówi Ireneusz Schiller, Prezes Zarządu Spółdzielni.

Zarówno Veolia, jak i Spółdzielnia chcą razem realizować projekty przynoszące oszczędności energii nieodnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem odzysku ciepła z wentylacji budynków spółdzielczych. Przedstawiciele obu firm zobowiązały się jeszcze w tym roku wypracować porozumienie, które będzie regulowało zasady współpracy i postępowania w odniesieniu do niżej określonych celów:

  • wykorzystanie potencjału ciepła odpadowego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału odzysku ciepła z wentylacji wyciągowej z priorytetem potrzeb własnych budynku, przy założeniu wykorzystania know-how Veolii,
  • wprowadzenia rozwiązań zorientowanych na wytwarzanie energii odnawialnej oraz
  • wykorzystanie możliwości wdrożenia rozwiązań, przyczyniających się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego.

– Celem projektu będzie osiągnięcie efektu energetycznego, czyli zmniejszenie zużycia energii, a także ekologicznego wyrażanego przez redukcję emisji CO2. – mówi Wojciech Szczęsny – Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych.

Przypomnijmy, że Veolia Energia Poznań S.A. i SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu od kilku lat współpracują w zakresie efektywności energetycznej budynków. Jednym z przykładów jest realizacja pilotażowego projektu w 3 wieżowcach na: os. Piastowskim 40, os. Czecha 79 i os. Tysiąclecia 70 oraz kampania Wyłącz-Zakręć-Oszczędzaj.