Kierownictwo Osiedla Lecha-Czecha


os. Lecha 121
61-298 Poznań
tel. 61 877-79-61
e-mail: lecha@osiedlemlodych.pl

Godziny pracy:

 • poniedziałki, czwartki: 7:00-17:00
 • wtorki, środy, piątki: 7:00-15:00

Dział Administracyjny/Administratorzy osiedla

tel. 61 877-86-51

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek:  7.00 – 17.00
 • wtorek, środa, piątek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 101


Dział Techniczny

tel. 61 877-78-95, 61 877-79-11

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek:  7.00 – 17.00
 • wtorek, środa, piątek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 105


Sekretariat

tel. 61 877-79-61


Kierownik Osiedla

Kierownik Osiedla – Pełnomocnik Zarządu Spółdzielni:
Krzysztof Kasperek

tel. 61 877-79-61

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek: 7.00 – 17.00
 • wtorek: 7.00 – 13.00
 • środa, czwartek, piątek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 102


Z-ca Kierownika Osiedla /
Kierownik Działu Technicznego

Z-ca Kierownika Osiedla / Kierownik Działu Technicznego:
Tomasz Szymański

tel. 61 877-78-95

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, wtorek, środa: 7.00 – 15.00
 • czwartek: 7.00 – 17.00
 • piątek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 106


Dział Opłat i Rozliczeń (,,czynsze”)

tel. 61-877-79-61, 61 877-86-51

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek: 7.00 – 17.00
 • wtorek, środa, piątek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 103


Kasa w Kierownictwie Osiedla

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców
(W dniach od 10-ego do 17-ego miesiąca):

 • poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 – 13.00 (przerwa: 10:30 – 10:45),
 • czwartek: 9.00 – 16.00 (przerwa: 12:30 – 12:45)

Księgowość

tel. 61 877-83-61

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek: 7.00 – 17.00
 • wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 108


Stanowisko ds. samorządowych
(Rada Osiedla)

tel. 61 877-79-61

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek: 7.00 – 17.00
 • wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 102


Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżur w siedzibie Kierownictwa Osiedla – pokój 107 – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 – 19.00.

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:
tel. 61 877-02-15 e-mail: pogtech@osiedlemlodych.pl
Zgłaszanie awarii:
poniedziałek, czwartek: 17.00 – 7.00
wtorek, środa, piątek: 15.00 – 7.00
sobota, niedziela, święta: całodobowo

Pogotowie dźwigowe: tel. 61 879-44-08

Dzielnicowy Policji:
Os. Lecha 1-66, post. Mateusz Skwarek, tel. 519-064-617
Os. Lecha 67-129, post. Dominik Matuszak, tel. 519-064-616

Usterki związane z odbiorem programów telewizji kablowej prosimy zgłaszać do działu obsługi klienta firmy “INEA”,
tel. 61 222-22-22.