Zgodnie z decyzją Sejmu RP z 21 kwietnia 1995 r., w Polsce Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzony jest w dniu 1 lipca. Natomiast europejska i światowa spółdzielczość, kierując się rezolucją ONZ z 1994 r., obchodzi spółdzielcze święto w pierwszą sobotę lipca. W tym roku przypada ono na dzień 7 lipca.

W bieżącym roku Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzony jest na całym świecie pod hasłem Zrównoważone społeczeństwa poprzez spółdzielczość. Hasło to jest nawiązaniem do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w realizację których aktywnie włącza się ruch spółdzielczy.