Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, Kierownictwo Osiedla Stare Żegrze-Polan i Kierownictwo Osiedla Orła Białego uprzejmie informują, że przy ul. Rzeczańskiej przy szczycie budynku nr 185 na os. Stare Żegrze oraz w sąsiedztwie budynku nr 71-75 na os. Orła Białego zostały wyremontowane parkingi. Opłaty miesięczne za 1 miejsce parkingowe wynoszą odpowiednio: 75 zł i 60 zł (kwoty netto). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z odpowiednimi Kierownictwami Osiedli.