Zakończyliśmy kolejny etap prac dotyczący Spółdzielczej Strefy Parkowania. Mieszkańcy w pierwszej ankiecie dot. zasad jej funkcjonowania wybrali wariant 3. Frekwencja wyniosła 38 %.

Na początku kwietnia Spółdzielnia zorganizowała pierwszą ankietę dot. kształtu oraz zasad ewentualnej SSP. Mieszkańcy wszystkich osiedli dokonali wyboru między trzema wariantami. Szczegóły wybranego 3. wariantu przedstawiamy poniżej.

Kliknij w grafikę, by powiększyć lub pobierz plik.


Głosy liczone były w skali całej Spółdzielni w ramach specjalnie powołanych komisji składających się z Kierownika Osiedla, pracownika Kierownictwa, radcy prawnego, przedstawiciela Rady Osiedla/i i przedstawiciela Rady Nadzorczej.

O tym, czy SSP zostanie wprowadzona na danym osiedlu zdecydują jego mieszkańcy w tzw. drugiej ankiecie.

Spółdzielnia wdrożyła dwuetapowy sposób podjęcia decyzji w sprawie Spółdzielczej Strefy Parkowania, ponieważ uważamy, że o zasadach strefy powinni byli zdecydować wszyscy mieszkańcy Spółdzielni, jednak, czy wprowadzić ją na danym osiedlu  – wyłącznie jego mieszkańcy. Z racji tego, że mieszkaniec np. os. Orła Białego będzie mógł darmowo parkować np. na os. Piastowskim i odwrotnie, konieczne było, by on również wypowiedział się w pierwszej ankiecie – mówił Ireneusz Schiller, Prezes Zarządu Spółdzielni.

Będzie ona przeprowadzana stopniowo i to na osiedlach, na których mieszkańcy zgłaszają problemy z parkowaniem. W 2024 r. druga ankieta zostanie zorganizowana tylko na os. Piastowskim i to jego mieszkańcy odpowiedzą na pytanie, czy wyrażają zgodę/nie wyrażają zgody na wprowadzenie strefy parkowania na swoim osiedlu.

– Kolejnym krokiem, który podejmie Zespół ds. SSP będzie przygotowanie kampanii informacyjnej o szczegółach wybranego przez mieszkańców trzeciego wariantu oraz przygotowanie i zorganizowanie drugiej ankiety na os. Piastowskim. – mówi Aneta Gracz, przewodnicząca Zespołu ds. SSP

Przypomnijmy, że wstępne założenia związane z  SSP, o których Spółdzielnia informowała od października 2023 r. zostały przygotowane w związku z licznymi wnioskami mieszkańców Spółdzielni, w szczególności z osiedli Piastowskiego, Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych, Pomet i Tysiąclecia, dotyczącymi uregulowania kwestii parkowania. Od dłuższego czasu tereny Spółdzielni są traktowane jako parkingi buforowe przez osoby z miejscowości ościennych, obrzeży miasta i ze wspólnot mieszkaniowych sąsiadujących z terenami spółdzielczymi.

Likwidacja darmowego parkingu w galerii Posnania, otwarcie trasy kórnickiej i Górnego Tarasu Rataj, bliskość wspólnot mieszkaniowych (Lofty nad Wartą, ul. Wołkowyska, ul. Wagrowska, os. Zodiak) spowodowały jeszcze większą liczbę samochodów na ratajskich parkingach.

Pomimo tego, że co roku staramy się wygospodarować nowe miejsca postojowe, problem ten występuje nadal. Jednak projektując parkingi przy budynkach spółdzielczych powstałych w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia brano pod uwagę znacznie mniejszą liczbę samochodów. Obowiązywał wtedy bowiem inny wskaźnik miejsc parkingowych. Tereny wokół budynków z wielkiej płyty mają określoną powierzchnię, na której z kolei obowiązują ograniczenia w zabudowie w postaci zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przepisy te oraz możliwości finansowe ograniczają perspektywy budowy nowych miejsc postojowych, np. w postaci parkingów wielopoziomowych.

Podstawowym celem wprowadzenia strefy byłoby umożliwienie parkowania samochodów mieszkańcom Spółdzielni poprzez ograniczenie parkowania aut osób spoza Spółdzielni. Niemniej ważną kwestią jest to, by system nie generował dla Spółdzielni – mieszkańców dodatkowych kosztów.