W tym roku prace termomodernizacyjne prowadzone są na os. Tysiąclecia 45-54. To właśnie mieszkańcy tego budynku brali udział w 6. edycji Akcji „Wybieramy projekt”. Zarząd, Kierownictwo i Rada Osiedla Tysiąclecia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu składają serdecznie słowa podziękowania mieszkańcom za wzięcie udziału w tegorocznej odsłonie projektu.

Głosowanie trwało od 1 do 8 czerwca z zachowaniem zasady: 1 osoba – 1 głos, a oddać głos można było wysyłając wiadomość e-mail na adres: wybieramyprojekt@osiedlemlodych.pl lub bezpośrednio u gospodarza domu podając imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

Mieszkańcy bloku o numerach 45-54 na os. Tysiąclecia wybrali wariant nr 1.

Głosy wśród mieszkańców rozłożyły się następująco:

  • 55 głosów na wariant nr 1
  • 45 głosów na wariant nr 2

Opinie dot. przygotowanych w tym roku projektów wyrazili także przedstawiciele Kierownictwa i Rady Osiedla, które zostały potraktowane jako 2 niezależne głosy.

„Wybieramy projekt” to próba poznania opinii i zdań mieszkańców, które stają się składową podejmowanych przez Spółdzielnię decyzji. Organizowana akcja stała się inicjatywą angażującą do działania lokalną społeczność, dla której estetyka jej najbliższego otoczenia stanowi jedną z ważniejszych cech wpływających na standard zamieszkiwania ratajskich osiedli.