W tym roku prace termomodernizacyjne prowadzone są na os. Tysiąclecia 26-29, os. Stare Żegrze 20-22, os. Polan 24-26 oraz os. Orła Białego 3. To właśnie mieszkańcy tych budynków (dodatkowo mieszkańcy bloku nr 4 na os. Orła Białego) brali udział w 5. edycji Akcji „Wybieramy projekt”. Najwyższą frekwencję odnotowano na os. Stare Żegrze. Wszystkim mieszkańcom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w tegorocznej edycji projektu. Bardzo się cieszymy, że kwestie dotyczące estetyki osiedli są dla spółdzielczej społeczności tematem ważnym.

W głosowaniu na projekt kolorystyki elewacji mogli wziąć udział mieszkańcy docieplanych budynków, wybierając jeden z zaproponowanych wariantów. Głosowanie trwało od 1 do 12 lipca z zachowaniem zasady: 1 osoba – 1 głos, a oddać głos można było wysyłając wiadomość e-mail na adres: wybieramyprojekt@osiedlemlodych.pl lub bezpośrednio w poszczególnych Kierownictwach Osiedli podając imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

Poniżej przedstawiamy wybrane przez mieszkańców warianty kolorystyczne:

  • Tysiąclecia 26-29 – WARIANT 1 (wariant 1 – 24 głosy; wariant 2 – 15 głosów)

Liczba mieszkańców, która wzięła udział w głosowaniu: 39 osób, stanowi to 35 % uprawnionych do głosowania.

  • Stare Żegrze 20-22 – WARIANT 2 (wariant 1 – 2 głosy; wariant 2 – 32 głosy)

Liczba mieszkańców, która wzięła udział w głosowaniu: 34 osoby. stanowi to 64 % uprawnionych do głosowania.

  • Polan 24-26 – WARIANT 1 (wariant 1 – 14 głosów; wariant 2 – 9 głosów)

Liczba mieszkańców, która wzięła udział w głosowaniu: 23 osoby, stanowi to 36 % uprawnionych do głosowania.

  • Orła Białego 3 i 4 – WARIANT 2 (wariant 1 – 18 głosów; wariant 2 – 47 głosów)

Liczba mieszkańców, która wzięła udział w głosowaniu: 65 osób, stanowi to 11 % uprawnionych do głosowania.

Opinie dot. przygotowanych w tym roku projektów wyrazili także przedstawiciele Kierownictw i Rad Osiedli, które w pełni odzwierciedliły zdania mieszkańców.

„Wybieramy projekt” to próba poznania opinii i zdań mieszkańców, które stają się składową podejmowanych przez Spółdzielnię decyzji. Organizowana od 4 już lat akcja stała się inicjatywą angażującą do działania lokalną społeczność, dla której estetyka jej najbliższego otoczenia stanowi jedną z ważniejszych cech wpływających na standard zamieszkiwania ratajskich osiedli.