Najmłodszych mieszkańców ratajskich osiedli zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie plastycznym „Moje Osiedle – tutaj mieszkam, bawię się i uczę”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży klas I-VII szkół podstawowych z Rataj, Chartowa, Żegrza i os. Pomet.

Przestrzeń osiedla – place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, place rekreacji i sportu oraz spółdzielcze domy kultury to miejsca, dzięki którym najmłodsi mieszkańcy kreatywnie
i aktywnie spędzają czas wolny, nawiązują nowe znajomości i pielęgnują relacje z rówieśnikami, poznają przyrodę, gry i zabawy. I właśnie dlatego w ramach 60-lecia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zachęcamy dzieci klas I-VII szkół podstawowych do „puszczenia wodzy fantazji” i artystycznego ujęcia tematu „Moje Osiedle – tutaj mieszkam, bawię się i uczę”. Być może prace konkursowe będą inspiracją dla Spółdzielni przy realizacji remontów oraz innych prac na Ratajach mających na celu modernizację osiedlowych przestrzeni.

Konkurs plastyczny trwa do 30 maja br. (przedłużenie terminu do 5 czerwca). Zgłoszenia prac konkursowych mogą być dokonywane przez daną szkołę podstawową znajdującą się na terenie Rataj, Chartowa, Żegrza i os. Pomet lub indywidualnie przez rodziców bądź opiekunów dzieci – autorów prac. Szczegóły uczestnictwa i kryteria oceny zamieszczone są w poniższym Regulaminie.

Regulamin Konkursu plastycznego
Załączniki do Regulaminu Konkursu plastycznego – oświadczenia do wypełnienia