Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania uprzejmie informuje, że Miejska Pracownia Urbanistyczna planuje przeprowadzenie I etapu konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Polan” w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do projektu planu, odbędzie się we wtorek, 20 listopada 2018 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na os. Stare Żegrze 1 w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 20 listopada do 12 grudnia 2018 r. Opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań.

W razie pytań i wątpliwości w kwestiach merytorycznych należy kontaktować się z Miejską Pracownią Urbanistyczną: Marcin Piernikowski – z-ca kierownika zespołu projektowego, tel. 61 639 64 83, Justyna Fribel – koordynator projektu, tel. 61 639 64 83.