W zeszłym roku było „Hasło dla Osiedla”, czas na „Mural dla Osiedla”, czyli konkurs skierowany do wszystkich mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu. Dzięki Nim i Ich zdjęciom powstanie cykl murali na Ratajach.

„Łączy pokolenia”, czyli hasło Spółdzielni to jasny przekaz dla wszystkich, że Rataje, Chartowo i Żegrze to miejsce więzi społecznych, bliskich relacji, przyjaźni i wspólnych działań. Podkreśla ono, że to fyrtel z historią, tradycjami, wspomnieniami, ale także z pomysłami na teraźniejszość i przyszłość. Chcąc kontynuować to przesłanie oraz wpajać wspomniane wartości mieszkańcom, Spółdzielnia zdecydowała się zorganizować konkurs „Mural dla Osiedla”, którego głównym celem jest pozyskanie zdjęć portretowych jej mieszkańców, a spośród wybranych wykonanie murali na ratajskich blokach.  Ze względu na hasło „Łączy pokolenia” malowidła ścienne, na których zostanie zastosowana tzw. technika pikselowa, będą się składać z fotografii osób w różnym wieku oraz różnej płci.

Mural dla Osiedla(2)
Projekt muralu z zastosowaniem tzw. techniki pikselowej i przykładowe zdjęcia portretowe

Do wzięcia udziału w konkursie zachęcamy pełnoletnich mieszkańców Spółdzielni, którzy mogą przesyłać zdjęcia własne, dzieci bądź innych osób, jednak w dwóch ostatnich przypadkach wymagane są odpowiednie oświadczenie lub pisemna zgoda. Aby wziąć udział
w „Mural dla Osiedla” oprócz przesłania kolorowych bądź czarno-białych fotografii na adres: muraldlaosiedla@osiedlemlodych.pl lub dostarczenia ich do siedziby Organizatora –
os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, pok. nr 119, należy doręczać dokumenty, o których mowa w Regulaminie konkursu osobiście na wskazany powyżej adres. Znajdziecie w nim również wymagania techniczne dotyczące zdjęć. Na zgłoszenia czekamy od 10 do 31 maja.

Regulamin konkursu „Mural dla Osiedla”
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Mural dla Osiedla”
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Mural dla Osiedla
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu „Mural dla Osiedla”
Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu „Mural dla Osiedla”