Zarząd Spółdzielni od wielu lat podejmuje działania, których celem jest umożliwienie mieszkańcom osiedli Lecha i Czecha realizacji wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali. Obecnie jest to możliwe na os. Lecha 15-20, 39, 40, 42 oraz na os. Czecha 114-128. Wszystko wskazuje na to, że niebawem do grona tych budynków dołączą kolejne na os. Lecha 98-109 i 110-119.

7 września Zarząd Spółdzielni przyjął projekt uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla nieruchomości obejmującej budynek na os. Lecha 110-119. Taki sam dokument podjęto 14 września, a dotyczy on budynku sąsiadującego z powyższym – 98-109. Obie uchwały zostały wyłożone do wglądu, a w kolejnym kroku osoby uprawnione będą mogły wnieść propozycje zmiany do projektów. Szczegóły i terminy będą wskazane w zawiadomieniach dostarczonych bezpośrednio do mieszkań.

Przypominamy, że Spółdzielnia na bieżąco informuje mieszkańców o stanie regulacji prawa do gruntu pod budynkami mieszkalnymi na osiedlach Lecha i Czecha poprzez specjalną zakładkę na stronie internetowej Spółdzielni – osiedlemlodych.pl/regulacja-gruntow-lecha-czecha.