Celem przystąpienia do planu miejscowego na os. Rzeczypospolitej jest ochrona jego terenów przed niekontrolowaną dogęszczaniem zabudową mieszkaniową, która zaburzyłaby istniejący układ urbanistyczny i architektoniczny ratajskiego osiedla. Wniosek Spółdzielni o wywołanie planu poparty był przez mieszkańców, a w sprawą zaangażowali się także radni Osiedla Rataje.

Do 29 września można było składać wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla os. Rzeczypospolitej. Swoje uwagi Do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej złożył Zarząd Spółdzielni, Kierownictwo i Rada Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej.

Wnioskujemy o zachowanie istniejącej zabudowy i jej parametrów celem ochrony przed niekontrolowaną zabudową mieszkaniową. Mieszkańcy jednoznacznie sprzeciwili się planom zewnętrznego inwestora polegającym na budowie wysokiego budynku na os. Rzeczypospolitej 4a. Chcielibyśmy także utrzymać teren zielony między Szkołą Podstawową nr 20 a X Liceum Ogólnokształcącym i włączyć go do Parku Rataje, aby jeszcze większa zabudowa parkowa służyła mieszkańcom. – mówi Włodzimierz Pluta, Przewodniczący Rady Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej.

Przypomnijmy, że także rejon ul. Rataje został objęty procedurą wywołania planu miejscowego. Mimo, że jest to obszar, na którym Spółdzielnia nie posiada zasobów, sąsiaduje on bezpośrednio z os. Piastowskim. W związku z tym Zarząd Spółdzielni wraz z Kierownictwem i Radą Osiedla Piastowskiego również w tym przypadku złożyli swoje propozycje do planu miejscowego.

– Rejon ul. Rataje stanowi wraz z obecną zabudową mieszkaniową, usługową i komunikacyjną oraz zielenią na os. Piastowskim jednolitą, skończoną całość. Powstanie budynków, które urbanistycznie nie zachowają wyznaczonej już linii zabudowy os. Piastowskiego, zaburzy funkcjonujący ład. Wnioskujemy również o bezwzględne zapewnienie dla powstającego budynku wielorodzinnego stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1,5 stanowiska postojowego na każdy lokal mieszkalny. Zapewnienie małej liczby miejsc postojowych dla przedmiotowej inwestycji budzi nasze duże zaniepokojenie. Wiąże się to z potencjalnym parkowaniem i zajmowaniem miejsc postojowych na terenach spółdzielczych, w tym przypadku w bliskim sąsiedztwie jakim jest os. Piastowskie czy os. Rzeczypospolitej. Jest to praktyka stosowana dość często, która budzi duże kontrowersje wśród mieszkańców Spółdzielni. – mówi Aneta Gracz, Kierownik Osiedla Piastowskiego.

Spółdzielnia w swoich uwagach podkreśliła także zasadność zachowania usług (Lidl, Meble Bodzio, stacja benzynowa, Zakład Budowlano-Remontowy i jego sąsiedztwo), terenów zieleni, sportu i rekreacji oraz cennego przyrodniczo drzewostanu przy ul. Rataje.