Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności od maja 2023 roku pojawiają się informacje z najważniejszymi, bieżącymi decyzjami i działaniami Zarządu i Rady Nadzorczej (oprócz szczegółowych artykułów, dotyczących konkretnych projektów/spraw/działań).

Najważniejsze decyzje Zarządu Spółdzielni w okresie od 7 do 20 czerwca 2024 r.

1. Zarząd Spółdzielni omówił temat dofinansowania zakupu urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placach zabaw na osiedlach Jagiellońskim i Powstań Narodowych w Poznaniu.

Zarząd przyznał Kierownictwu Osiedli dodatkowe środki na powyższy cel.

2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Komisji Przetargowej z dnia 7 czerwca 2024 roku o skrócenie do 2 tygodni terminu składania ofert w powtórzonym przetargu na wykonanie remontów loggii z robotami towarzyszącymi w budynkach 12-kondygnacyjnych i 18-kondygnacyjnych na osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu w 2024 roku dla Zadania nr 1 (budynek 12-kondygnacyjny os. Lecha 122-129) i Zadania nr 4 (budynek 18-kondygnacyjny os. Czecha 78).

3. Zarząd Spółdzielni zaakceptował projekt Uchwały Rady Nadzorczej wraz z pismem przewodnim w sprawie zatwierdzenia korekty planu gospodarczego Spółdzielni na 2024 rok dla Kierownictw Osiedli.

4. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wniosek Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan o wyrażenie zgody na przesunięcie środków w planie remontów mienia na 2024 rok w związku z niezbędną wymianą dwóch słupów z tablicami do gry w koszykówkę na boisku na os. Stare Żegrze nr 176-179 oraz wymianą dwóch bujaków na placu zabaw na os. Polan nr 27-31.

5. Zarząd Spółdzielni omówił nową taryfę dla ciepła, zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki w dniu 07.06.2024 r. i wprowadzoną przez Veolia Energia Poznań S.A. od 01.07.2024 r.

Zarząd polecił Kierownictwom Osiedli stosowanie w rozliczeniach oraz symulacjach rozliczeń za dostarczone ciepło cen i stawek wynikających ze zmienionej od 01.07.2024 r. taryfy.

6. Zarząd rozpatrzył wnioski Kierownictwa Osiedli: Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej; Lecha i Czecha o zatwierdzenie wybranych w drodze przetargów wykonawców robót – łącznie 4 przetargów. Zarząd zaakceptował wykonawców w zatwierdzonych przetargach zgodnie ze wskazaniami Komisji Przetargowych.

7. Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków 19 osób.


Najważniejsze decyzje Rady Nadzorczej – posiedzenie z 17 czerwca 2024 r.

1. Prezes Zarządu Spółdzielni:

  • poinformował o ważniejszych decyzjach Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu podjętych w okresie od 17.05.2024 r. do 06.06.2024 r.;
  • podsumował Walne Zgromadzenie Spółdzielni zorganizowane w tym roku informując, że podczas zebrania Przewodniczących wszystkich części Walnego Zgromadzenia, ustalono wyniki głosowania i podpisano uchwały Walnego Zgromadzenia;
  • poinformował o spotkaniu Zarządu z Radą Osiedli Lecha i Czecha w sprawie omówienia tematu podziału nieruchomości na os. Czecha;
  • podsumował dotychczasowe działania dot. Spółdzielczej Strefy Parkowania (zbieranie drugiej ankiety na os. Piastowskim);
  • poinformował, że w nawiązaniu do konferencji pn. „Więcej niż mieszkać! Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna spółdzielni mieszkaniowych”, planowane jest podjęcie uchwały popierającej, podpisany przez uczestników konferencji, apel do władz państwowych i samorządowych o wspieranie ze środków publicznych działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe.

2. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatów Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych: os. Piastowskie 18-24 i 56-62, os. Powstań Narodowych 1, os. Jagiellońskie 12, os. Orła Białego 30-42 i os. Rusa 101-114 do realizacji w 2024 roku.

3. W sprawach bieżących Rada Nadzorcza dyskutowała o: bieżącej korespondencji z członkami Spółdzielni i umieszczenia przy fontannie na os. Jagiellońskim regulaminu korzystania z fontanny.

4. Rada Nadzorcza ustaliła terminy posiedzeń Rady Nadzorczej na 1 lipca oraz 26 sierpnia br. oraz termin najbliższego dyżuru członków Rady na 1 lipca (Andrzej Kruczkowski, Janusz Grzelczyk).