Przed nami najważniejsze, wybrane przez Działy Techniczne Kierownictw Osiedli plany remontowe przewidziane do realizacji w 2023 r. Szczegóły oraz informacje o pozostałych pracach można uzyskać w Kierownictwach Osiedli.


Kierownictwo Osiedla Piastowskiego

 1. Dostawa i montaż nasad kominowych typu turbowent wraz z podstawą zbiorczą redukcyjną oraz dociepleniem kominów wentylacyjnych (łącznie 30 sztuk na wybranych kominach) – os. Piastowskie 2-15, 28-35, 43-54, 66-73, 82-96, 107-114 (planowane zakończenie: grudzień 2023 r.),
 2. Wymiana dźwigów osobowych – os. Piastowskie 18 (duży dźwig), 21 (duży dźwig), 36 (mały dźwig), 57 (duży dźwig), 59 (duży dźwig), 97 (duży dźwig), 102 (duży dźwig) (planowane zakończenie: os. Piastowskie 36 wrzesień 2023 r., os. Piastowskie 18, 21, 57, 59, 97, 102 grudzień 2023 r.),
 3. Wymiana pokrycia dachowego – os. Piastowskie 18, 19, 56, 57, 97, 98 (planowane zakończenie: grudzień 2023 r.),
 4. Wymiana okien w lokalach mieszkalnych wg złożonych wniosków – os. Piastowskie (planowane zakończenie: listopad/grudzień 2023 r.),
 5. Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych – os. Piastowskie 2-4, 34-35, 49-51, 72-73, 82-84, 111-112, ul. św. Rocha 2-6, ul. Kórnicka 26 (planowane zakończenie: grudzień 2023 r.),
 6. Wymiana opaski wokół budynku wraz z malowaniem cokołu piwnicznego – os. Piastowskie 14-16 (planowane zakończenie: maj 2023 r.).

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych

 1. Roczny przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych – os. Jagiellońskie , Oświecenia i Powstań Narodowych (planowane zakończenie: grudzień 2023 r.),
 2. Modernizacja instalacji WLZ – na os. Oświecenia 57 (planowane zakończenie: czerwiec 2023 r.),
 3. wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i cyrkulacji w budynkach – os. Jagiellońskie 99-105, Oświecenia 47-52 i Powstań Narodowych 56-61 (planowane zakończenie: lipiec 2023 r.),
 4. Remont balkonów – os. Jagiellońskie 12 (planowane zakończenie: listopad 2023 r.),
 5. Malowanie klatek schodowych – os. Oświecenia 57/58 (planowane zakończenie: grudzień 2023 r.),
 6. Malowanie elewacji – os. Powstań Narodowych 3-7 (planowane zakończenie: październik 2023 r.),
 7. Wymiana dźwigu – os. Powstań Narodowych 37 (planowane zakończenie: grudzień 2023 r.),
 8. Pięcioletnie pomiary instalacji elektrycznej – os. Jagiellońskie, Oświecenia i Powstań Narodowych (planowane zakończenie: grudzień 2023 r.).

Kierownictwo Osiedla Pomet

 1. Remont 50 szt. balkonów (pięć pionów) w budynkach wysokich przy ul. Krańcowej 48, 50, 52 i 54 (planowane zakończenie: październik 2023 r.),
 2. Remont jednego pionu balkonów przy ul. Konarskiego 32 (nr mieszkań 4-7-10) (planowane zakończenie: wrzesień 2023 r.),
 3. Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na lampy z czujnikiem ruchu i zmierzchu w obu budynkach przy ul. Warszawskiej (planowane zakończenie: sierpień 2023 r.),
 4. Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Nadolnik 2 (planowane zakończenie: luty 2023 r.),
 5. Rozpoczęcie wymiany wyparkowych podzielników ciepła na elektroniczne z jednoczesną wymianą zaworów i głowic grzejnikowych w budynku przy ul. Darzyborskiej 1-7 (planowane zakończenie: grudzień 2023 r.).

Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej

 1. Wymiana dociepleń ścian szczytowych budynków – os. Armii Krajowej 25-30, 31-35, 36-42, 43-49, 50-56 , os. Rzeczypospolitej 21-27, 28-34, 35-41, 57-63, 64-70, os. Bohaterów II Wojny Światowej 39-45, 46-52, 53-59 (planowane zakończenie: listopad 2023 r.),
 2. Wymiana wodomierzy – os. Armii Krajowej 31-35, 98, 105, 132-135, 136-139, 140-143, 144-149, os.Rzeczypospolitej 1, 8-13, 14, 16-20, 45-49, 71-76, 79-86, 93-99, 100-104, 105-110, os. Bohaterów II Wojny Światowej 9-15, 31-37, 81-86 (planowane zakończenie: grudzień 2023 r.),
 3. Remont instalacji kanalizacji deszczowej – os. Bohaterów II Wojny Światowej 31 i 37 (planowane zakończenie: listopad 2023 r.),
 4. Remont loggii – os. Armii Krajowej 95 – 32 szt. (planowane zakończenie: listopad 2023 r.),
 5. Wymiana okien w lokalach mieszkalnych – wg kolejności złożonych wniosków (planowane zakończenie: grudzień 2023 r.),
 6. Remonty dróg i chodników na trzech osiedlach (planowane zakończenie: listopad 2023r.).

Kierownictwo Osiedla Lecha i Czecha

 1. Montaż nasad kominowych typu turbowent – os. Lecha 31-36, 57-66, 67-78 i 122-129 (łącznie 42 szt.) oraz os. Czecha wg potrzeb (łącznie 6 szt.) (planowane zakończenie: październik 2023 r.,
 2. Wymiana legalizacyjna wodomierzy – os. Lecha 15-20 i 122-129 (planowane zakończenie: grudzień 2023 r.),
 3. Wymiana instalacji elektrycznej pionów WLZ od rozdzielni głównych wraz z złączami kablowymi – os. Lecha 57-66 i 67-78 (planowane zakończenie: listopad 2023 r.),
 4. Wymiana dociepleń elewacji (półszczyty) os. Lecha 23 i 25 oraz os. Czecha 100 i 103 (planowane zakończenie: listopad 2023 r.),
 5. Wymiana oświetlenia na lampy typu led na klatkach schodowych i korytarzach lokatorskich os. Czecha 61-72 i 79 (planowane zakończenie: grudzień 2023 r.),
 6. Wymiana drzwi wejściowych do budynków os. Czecha 5-18, 26-41, 42-48, 49-58, 61-72, 78 i 79 oraz os. Lecha 40 i 42 (planowane zakończenie: październik 2023 r.),
 7. Remont balkonów wg potrzeb – pionami os. Czecha 77, 78 i 79 (planowane zakończenie: listopad 2023 r.),
 8. Wykonanie instalacji p.poż. – hydrantowej wraz przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (planowane zakończenie: listopad 2023 r.),
 9. Wymiana stolarki okiennej wg złożonych wniosków  na osiedlach Lecha i Czecha (planowane zakończenie: listopad 2023 r.),
 10. Wymiana dźwigów: os. Lecha 19 (2 szt.), 39 (2 szt.), 40 (1 szt.), 42 (1 szt.), 124 (2 szt.) i 129 (1 szt.) – planowane zakończenie: lipiec 2023 r., os. Lecha 128 (1 szt.) – planowane zakończenie: grudzień 2023 r., os. Czecha 77 (2 szt.) i 78 (2 szt.) – planowane zakończenie czerwiec: 2023 r., os. Czecha 72, 114, 115 i 120 – planowane zakończenie grudzień 2023 r.

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia

 1. Remont balkonów – os. Tysiąclecia 14 (planowane zakończenie: wrzesień 2023 r.),
 2. Remont dźwigów – os. Tysiąclecia 4 i 7 (planowane zakończenie: czerwiec 2023 r.),
 3. Wymiana zaworów gazowych – os. Tysiąclecia 16-25, 33-42 (planowane zakończenie: wrzesień 2023 r.),
 4. Docieplenie przejść pod budynkiem – os. Tysiąclecia 3-14 (planowane zakończenie: październik 2023 r.),
 5. Remont chodników – os. Tysiąclecia 45-54 od strony balkonów, os. Tysiąclecia 16-21 (planowane zakończenie październik 2023 r.),
 6. Docieplenie lokali użytkowych – os. Tysiąclecia 5, 9, 13 (planowane zakończenie październik 2023 r.),
 7. Wymiana okien w lokalach mieszkalnych wg złożonych wniosków – os. Tysiąclecia (planowane zakończenie: listopad 2023 r.).

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan

 1. Wymiana dźwigów – os. Stare Żegrze 12, 161 (planowane zakończenie: wrzesień 2023 r.)
 2. Wymiana wodomierzy – os. Polan 18-23, 24-26, 27-31, 32-34, 35-40, 41-43, 44-46, 47-53, os. Stare Żegrze 10-13, 20-22, 23-28, 29-32, 33-35, 37-39, 49-51, 59-62, 63-67, 72-75, 76-79, 147-150, 171-174 (planowane zakończenie: listopad 2023 r.)
 3. Wymiana zaworów instalacji gazowej pionowej i poziomej – os. Stare Żegrze 27-28, 40-42, 171-174 (planowane zakończenie: październik 2023 r.)
 4. Wymiana tablic WLZ z przewodami zasilającymi od wyłączników głównych – os. Stare Żegrze 2, 4, 5, 24, 25, 27, 45, 47, 60, 61, 64, 66, 68, 69, 71, 102, 104A, 161-165, 167-170, 171, 172, 174, 176-179, 181, 183, 184, 185 (planowane zakończenie: październik 2023 r.)
 5. Malowanie klatek schodowych – os. Stare Żegrze 87, 180-185 (planowane zakończenie: wrzesień 2023 r.)
 6. Wymiana ciepłomierzy – os. Stare Żegrze 89A-D, 96 A-D, 98-101, 111 A-B, 127-128 (planowane zakończenie: sierpień 2023 r.)

Kierownictwo Osiedla Orła Białego

 1. Wymiana pokrycia daszków wejściowych w budynku os. Orła Białego 30 – 42 (planowane zakończenie: wrzesień 2023 r.),
 2. Remont loggii w budynku os. Orła Białego 4 (planowane zakończenie: grudzień 2023 r.),
 3. Remont balkonów w budynku os. Orła Białego 106 – 119 (2 piony, 24 sztuki) (planowane zakończenie: grudzień 2023 r.),
 4. Malowanie klatek schodowych w budynku os. Orła Białego 67 – 69 (planowane zakończenie: wrzesień 2023 r.),
 5. Wymiana okien w lokalach mieszkalnych wg złożonych wniosków – os. Orła Białego (planowane zakończenie: listopad 2023 r.),
 6. Zmiana zabezpieczenia instalacji c.o. z układu otwartego na układ zamknięty – hermetyzacja układów – 8 węzłów, os. Orła Białego 6-28 (2 szt.), 30-42, 47-71 (2 szt.), 78-86, 89-101, 106-119 (planowane zakończenie: październik 2023 r.),
 7. Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu os. Orła Białego 75 (planowane zakończenie: listopad 2023 r.),
 8. Wymiana dźwigów osobowych – os. Orła Białego 116, 109, 90, 84, 62, 57, 11, 8, 108, 113 (planowane zakończenie: grudzień 2023 r.),
 9. Remont chodników przy budynku os. Orła Białego 43, 45 (planowane zakończenie: wrzesień 2023 r.),
 10. Remont chodników i dróg przy Kościele os. Orła Białego 28, wyjazd w kierunku ul. Żegrze (planowane zakończenie: wrzesień 2023 r.).

Kierownictwo Osiedla Rusa

 1. Remont balkonów – os. Rusa 7 – 8, 15 – 16 – kontynuacja (planowane zakończenie: październik 2023 r.),
 2. Remont instalacji wody zimnej, ciepłej wraz z cyrkulacją oraz kanalizacji sanitarnej – os. Rusa 11, (planowane zakończenie: czerwiec 2023 r.),
 3. Remont instalacji gazowej – os. Rusa 4, 7, 9, 86-95, 124, 132 (planowane zakończenie: listopad 2023 r.),
 4. Demontaż rury azbestowej, zsypy – os. Rusa 1- 3 (planowane zakończenie: listopad 2023 r.),
 5. Remont poziomów instalacyjnych wody ciepłej oraz zimnej wraz z cyrkulacją – os. Rusa 121-129 (planowane zakończenie: czerwiec 2023 r.),
 6. Remont holi głównych – os. Rusa 121-126 (planowane zakończenie: wrzesień 2023 r.),
 7. Remont dźwigów – os. Rusa 137 i 138 (planowane zakończenie: listopad 2023 r.),
 8. Wymiana legalizacyjna wodomierzy i podzielników kosztów centralnego ogrzewania, os. Rusa 15-22, 23-42, 43-52 (planowane zakończenie: listopad 2023 r.),
 9. Remont elewacji ściany podłużnej frontowej – os. Rusa 62-71 (planowane zakończenie: listopad 2023 r.),
 10. Wymiana stolarki okiennej wg wniosków (planowane zakończenie: wrzesień 2023 r.).