Zgodnie z Regulaminem porządku domowego obowiązującego na terenie Spółdzielni, zabrania się wyrzucania śmieci, odpadów i innych przedmiotów przez okna, balkony i loggie. W związku z powyższym, prosimy o zaprzestanie śmiecenia, które wpływa negatywnie na estetykę osiedli oraz wabi dzikie zwierzęta. Posegregowane śmieci należy wyrzucać do odpowiednich pojemników znajdujących się w altanach śmietnikowych.

Akcja edukacyjna „Nie róbmy gemeli! Porzundek musi być” powstała jako odpowiedź na zgłoszenie jednej z zaniepokojonych mieszkanek. Na os. Powstań Narodowych w jednym z budynków notorycznie wyrzucane są resztki jedzenia oraz inne śmieci przez okna budynku. Plakaty z powyższym komunikatem pojawią się w najbliższych dniach we wszystkich budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię. Gwarowe nazwa i hasło akcji nawiązują do jednej z najbardziej znanych cech poznaniaków – zamiłowania do porządku.