Z przykrością informujemy, że 17 sierpnia zmarł Wojciech Chomicz – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w 1992 roku, wieloletni Przewodniczący i Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz Przewodniczący Rady Osiedla Orła Białego w latach 1991-2020.

Odszedł na zawsze Człowiek zasłużony dla spółdzielczości, oddany mieszkańcom i swojej pracy.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają Rada Nadzorcza, Zarząd, Kierownictwa i Rady Osiedli oraz Zakład Budowlano-Remontowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu