W związku z obecną sytuacją epidemiczną, Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że kasy w siedzibach Zarządu i Kierownictw Osiedli nadal pozostają zamknięte. Wpłat należy dokonywać za pomocą przelewów internetowych, w placówkach bankowych lub pocztowych. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przedłużeniu nienaliczania odsetek za zwłokę od opłat za używanie lokali mieszkalnych do 31 stycznia 2021 r.