Hasło Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2016 brzmi: Spółdzielnie – zdolność do działania na rzecz zrównoważonej przyszłości. W tym roku Międzynarodowy Związek Spółdzielczy nie ogłosił tradycyjnego posłania na ten Dzień, obchodzony na całym świecie w pierwszą sobotę lipca (w Polsce na mocy uchwały Sejmu z 1995 zawsze 1 lipca), lecz rozesłał do organizacji członkowskich list.

W liście Międzynarodowy Związek Spółdzielczy przypomina, że tegoroczne hasło nawiązuje do proklamowanych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju, zmierzających do tego, by do 2030 r. zlikwidowana została na Ziemi skrajna bieda, zwalczone wszelkie nierówności i powstrzymane zmiany klimatyczne.

Jak zauważa w swoim liście MZS, spółdzielnie są szczególnie predestynowane do włączenia się w realizację Celów, gdyż  wielokrotnie już udowadniały, że wspierają demokrację, walkę z wyłączeniem społecznym i działają z troską o swoje środowisko naturalne, dzięki stosowaniu swoich zasad stanowią trwałe i funkcjonujące w zrównoważony sposób przedsiębiorstwa, wreszcie wspierają bezpieczeństwo zatrudnienia i godne warunki pracy oraz promują zaangażowanie na rzecz społeczności. Praktycznie w każdym z tych Celów znaleźć można przykłady spółdzielczych inicjatyw.

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy apeluje do spółdzielców na całym świecie, by przy okazji swojego święta, starali się przybliżyć wszystkim Cele Zrównoważonego Rozwoju, zastanowili się, jak konkretnie ich spółdzielnia może przyczynić się do ich realizacji i podzielili się z innymi przykładami takich podejmowanych działań. W dniu 2 lipca MZS zamierza uruchomić w Internecie specjalną interaktywną platformę „Coops for 2030” („Spółdzielnie na rzecz roku 2030”), w której będzie można dowiedzieć się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju, opisać swoje doświadczenia i poznać inicjatywy w tym zakresie innych. „Łącząc spółdzielnie w ramach tej platformy stworzymy ogólnoświatowy zapis tego jak spółdzielnie budują lepszy świat” – konkluduje MZS w swoim liście.

źródło: www.krs.org.pl