Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu pilnie zatrudni osobę do pracy na stanowisko specjalisty ds. technicznych w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad pracą konserwatorów;
 • przyjmowanie i rejestrowanie w dzienniku zgłoszeń usterek i awarii;
 • obsługa mieszkańców w zakresie zgłaszanych usterek;
 • prowadzenie nadzoru nad pracami remontowymi wykonywanymi na osiedlach zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Oczekiwania:

 • minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • uprawnienia energetyczne E+D do 1 kV;
 • mile widziane uprawnienia budowlane elektryczne;
 • rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • odporność na stres.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowę o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Kierownictwa Osiedli, ul. Chyżańska 3 w Poznaniu, w biurze podawczym (pokój nr 6), do skrzynki podawczej  umieszczonej w Kierownictwie Osiedli lub przesłanie na adres mailowy: jagiellonskie@osiedlemlodych.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 877 39 31.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania  zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.