Zakład Budowlano-Remontowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisku Mistrza w Dziale Ogólnobudowlanym.

Zakres obowiązków:

 • organizowanie i planowanie pracy zespołu pracowników;
 • organizowanie i kontrolowanie stanowisk pracy, przygotowywanie frontu robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instruowanie pracowników o sposobie wykonania powierzonych im zadań, udzielanie rad, wskazówek;
 • dbanie o terminowość i wysoką jakość wykonywania zadań przez kierowany zespół pracowników;
 • czuwanie nad regularnym i odpowiednim zaopatrzeniem wszystkich stanowisk pracy w potrzebne surowce, materiały i narzędzia;
 • sporządzenie obmiarów robót przed wykonawczych celem sporządzenie kosztorysu wstępnego;
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe budowlane;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata;
 • znajomość prawa budowlanego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • rzetelność i skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na pełen etat;
 • możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach) oraz awansu wewnętrznego;
 • pakiet opieki medycznej z możliwym rozszerzeniem na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie oraz szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • przyjazna atmosfera w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: hr@osiedlemlodych.pl oraz pocztą lub osobiście: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu Zakład Budowlano-Remontowy, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.