Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu pilnie zatrudni

osobę na stanowisko konserwatora instalacji wodno – kanalizacyjnej i gazowej na 1 etat.

Wymagania:

  • minimum 3-letnie doświadczenie w zawodzie;
  • uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji gazowych.

Oferujemy:   

  • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
  • świadczenia socjalne;
  • grupowe ubezpieczenie na życie;
  • kartę medyczną i sportową

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia proszone są o składanie ofert pracy zawierających list motywacyjny oraz CV do biura podawczego (pok. nr 6)/do skrzynki podawczej umieszczonej w Kierownictwie Osiedli w Poznaniu (ul. Chyżańska 3, 61-252 Poznań).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 877 39 31.

W CV prosimy o zamieszczenie oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w przyszłych naborach kandydatów na pracowników. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Spółdzielni w zakresie przetwarzania i administrowania danymi osobowymi” zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.