Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni

osobę do pracy w Dziale Finansowym i Wkładów w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • naliczanie wynagrodzeń;
 • kompleksowa obsługa osób wykonujących pracę w ramach umów cywilnoprawnych;
 • kompleksowa obsługa związana z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym oraz podatkiem;
 • generowanie raportów płacowych dla celów księgowych i sprawozdawczych.

Wymagania:

 • znajomość przepisów z zakresu naliczania wynagrodzeń;
 • znajomość przepisów ZUS i podatkowych;
 • umiejętność obsługi programu Płatnik oraz PFRON;
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • udział w szkoleniach;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę Multisport;
 • możliwość uczestniczenia w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Osoby  zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Spółdzielni – os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań z dopiskiem Dział Finansowy i Wkładów – praca lub na adres mailowy: anna.dysierowicz@osiedlemlodych.pl.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania  zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.