Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisku Asystentka Zarządu

Zakres obowiązków:

  • organizacja posiedzeń Zarządu oraz sporządzanie protokołów;
  • zapewnienie kompleksowej organizacji pracy sekretariatu, w tym m.in.: dbanie o prawidłowy obieg dokumentów, osobista, telefoniczna i mailowa obsługa interesantów (klientów, mieszkańców);
  • prowadzenie kalendarza spotkań członków Zarządu, organizacja i koordynacja spotkań wewnętrznych i zewnętrznych;
  • zapewnienie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy Zarządem, a pozostałymi jednostkami organizacyjnymi w ramach struktury firmy;
  • zapewnienie organizacji w zakresie przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez Zarząd Spółdzielni;
  • dbanie o pozytywny wizerunek firmy oraz o poufność informacji.

Nasze wymagania:

  • wykształcenie wyższe;
  • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata;
  • łatwe i sprawne pisanie tekstów – „lekkie pióro”;
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office;
  • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność;
  • terminowość oraz bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność;
  • wysoka kultura osobista i życzliwe usposobienie.

Oferujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na pełen etat;
  • pakiet opieki medycznej z możliwym rozszerzeniem na członków rodziny;
  • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
  • grupowe ubezpieczenie na życie oraz szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • atrakcyjny system premiowy;
  • możliwość rozwoju i perspektywa awansu zawodowego;
  • przyjazna atmosfera w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: hr@osiedlemlodych.pl lub pocztą: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni pracownika Działu Technicznego

 Zakres obowiązków:

  • przygotowanie i kontrola wykonania planów remontowych;
  • analiza i weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej;
  • organizacja przetargów oraz przygotowanie zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane;
  • nadzór nad wykonawcami – jakością i terminowością wykonania robót oraz budżetem inwestycji;
  • odbiory wykonywanych robót.

Wymagania:

  • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne (preferowany kierunek: instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, budownictwo drogowe, budownictwo ogólne);
  • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata;
  • dobra znajomość Prawa Budowlanego;
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
  • rzetelność i skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne.

Oferujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę oraz możliwość rozwoju (udział w szkoleniach) i perspektywa awansu zawodowego;
  • pakiet opieki medycznej z możliwym rozszerzeniem na członków rodziny;
  • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
  • grupowe ubezpieczenie na życie oraz szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • atrakcyjny system premiowy;
  • przyjazna atmosfera w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: techniczny@osiedlemlodych.pl oraz pocztą lub osobiście: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań .

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.