Oferta pracy w Dziale Technicznym Zarządu Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko Specjalisty do Działu Technicznego.

Zakres obowiązków:

 • koordynacja uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z przygotowaniem inwestycji realizowanych w Spółdzielni, m.in.: pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy, wykonanie robót budowlanych;
 • analiza dokumentacji ofertowo-projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji;
 • organizacja i obsługa przetargów, w tym przygotowanie zapytań ofertowych oraz prowadzenie dokumentacji projektowej;
 • samodzielna koordynacja lub udział w koordynacji realizacji (rozpoczęcia i zakończenia) inwestycji;
 • udział w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji (warunki zabudowy, miejscowy plan zagospodarowania);
 • czytanie i analiza map geodezyjnych oraz badanie stanu prawnego nieruchomości;
 • analizowanie planów miejscowych oraz warunków zabudowy;
 • zapewnienie prawidłowej komunikacji przy realizowaniu projektów inwestycyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata;
 • dobra znajomość prawa budowlanego oraz innych przepisów prawych niezbędnych w procesie realizacji inwestycji;
 • mile widziana znajomość ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i gospodarce nieruchomościami;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • terminowość i bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;
 • pakiet opieki medycznej z możliwością rozszerzenia na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • możliwość rozwoju (udział w szkoleniach) i perspektywa awansu zawodowego;
 • przyjazna atmosfera w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: techniczny@osiedlemlodych.pl  lub pocztą: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań z dopiskiem „Praca – Dział Techniczny”.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną  w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.


Oferta pracy w Kierownictwie Osiedla Orła Białego

Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko konserwatora instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej.

Zakres obowiązków:

 • konserwacja instalacji wodno – kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych;
 • naprawy awaryjne w mieszkaniach;
 • inne prace konserwacyjne i naprawcze zlecone przez Dział Techniczny;
 • dbałość o niezbędną dokumentację techniczną oraz przepływ informacji w zespole.

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok;
 • możliwość pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • motywacja i chęć do nauki;
 • rzetelność i sumienność oraz umiejętność pracy w zespole;
 • mile widziane uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji gazowych oraz spawania elektrycznego.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na cały etat;
 • praca w zespole konserwatorów z możliwością rozwoju;
 • możliwość uzyskania uprawnień w zakresie eksploatacji instalacji gazowych oraz spawania elektrycznego;
 • system premii kwartalnej;
 • pakiet opieki medycznej z możliwością rozszerzenia na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: orlabialego@osiedlemlodych.pl lub pocztą: Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Orła Białego 4, 61-251 Poznań. W calu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem tel.: 665 167 320.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną  w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.


Oferta pracy w Kierownictwie Osiedla Rusa

Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni pracownika do Działu Księgowości.

 Zakres obowiązków:

 • ewidencjonowanie, weryfikacja i księgowanie dokumentów finansowych;
 • księgowanie wyciągów bankowych oraz przygotowywanie przelewów;
 • kontrola rozrachunków, uzgadnianie sald z kontrahentami, rozliczanie kaucji i zabezpieczeń;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i nietrwałych;
 • wspieranie procesu zamknięcia miesiąca/roku;
 • udział w sporządzaniu deklaracji VAT;
 • prowadzenie kasy osiedlowej.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe w księgowości min. 2 lata;
 • znajomość zasad rachunkowości;
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Exel;
 • terminowość i dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
 • odpowiedzialność i sumienność;
 • umiejętność pracy w zespole oraz obsługi klienta.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na cały etat;
 • pakiet opieki medycznej z możliwością rozszerzenia na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • przyjazna atmosfera w pracy;
 • możliwość rozwoju i perspektywa awansu zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: rusa@osiedlemlodych.pl lub pocztą: Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Rusa 54, 61-245 Poznań.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną  w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.