W związku z obowiązującymi od 1 kwietnia br. nowymi ograniczeniami na targach, straganach i bazarkach, wprowadzone zostały nowe zasady korzystania z ryneczku na os. Jagiellońskim.

Ze względu na to, że liczba osób przebywających na targowisku nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych:

  • wejście na ryneczek na os. Jagiellońskim możliwe jest obecnie wyłącznie od ul. Obrzyca;
  • osoby uprawnione na bieżąco kontrolują liczbę osób wchodzących i wychodzących.

Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców, aby zrozumieć i dostosować się do wprowadzonych zmian, których celem jest przede wszystkim zdrowie mieszkańców oraz sprzedających, a także brak konieczności zamknięcia ryneczku. Ponadto informujemy, że codziennie po zamknięciu targowiska przeprowadzana jest dezynfekcja płyty ryneczku.